Etäkoulu-kysely keväällä 2020

Oululaisille vanhemmille ja huoltajille

Anna palautetta kOuluvanhemmille tai kauttamme Oulun kaupungille. Keräämme vanhempien ja vanhempaintoimijoiden kuulumisia, kokemuksia ja mielipiteitä. Mitä toiveita, kiitosta tai huolia sinulla on? Mikä on ollut toimiva ja onnistunut asia? Mihin toivot parannusta? Mitä tulisi huomioida jatkossa? Vastauksia voidaan julkaista anonyymisti tällä nettisivustolla ja välittää eteenpäin. 

Vastaa kyselyyn: - KYSELY ON SULJETTU - Kiitos vastanneille

Kannustamme vanhempia matalalla kynnyksellä ottamaan yhteyttä oman koulun/päiväkodin henkilökuntaan mieltä askarruttavissa asioissa ja vanhempaintoimikuntia keräämään vanhempien kokemuksia paikallisesti ja käsittelemään yhteistyössä koulun/päiväkodin kanssa. Tämän kyselyn palautetta välitetään anonyymisti eteenpäin ja laitetaan esille näille sivuille.

Linkkejä, syksy 2020:

Linkkejä, kevät 2020:

Vastaukset

Vastauksia luetaan, lajitellaan ja työstetään sitä mukaa, kun niitä saadaan. Viestiä välitetään kootusti myös eteenpäin . 

Näille sivuille on purettu vastauksia:

Kevät 2020

KOOSTE 3-4/2020:

Vanhemmat kokevat hyväksi ja myös toivovat tiivistä etäopetusta ja etäohjausta. Etäopetus ja -ohjaus toteutuu vaihtelevasti (lukujärjestyksen mukaista ja kontakteja tiheästi vrt. viikon tai päivän läksyt kerralla).  Perheet ovat hyvin erilaisia (lapsiluku, vanhemman mahdollisuus osallistua etäkoulun tukemiseen, laitteet). Eri käytännöissä on löytynyt hyvää jollekkin perheelle ja täysin sopimatonta toiselle, yksilöllisiä mahdollisuuksia myös tarvitaan. Paljon uupumista, huolta ja kaaoksen tunnetta nousee perheiltä ja myös kokemusta hyvin toimivasta etäkoulusta ja kyvystä tukea omaa lasta. Ruoka-apua kaivataan sitä tarvitseville perheille. 

Ei toimi:

- kaikki vanhemmat eivät voi käytännön syistä tukea oppilasta - ohjaus on oltava riittävän tiivistä etänä

- koulunkäynninohjaajien lomautukset: heitä tarvittaisiin mm. etäohjaajiksi

- tehtäviä liian vähän vrt. toiset kokee, että liikaa

- erot tietoteknisissä valmiuksissa ja laitteiden saatavuudessa

- opettajien valmiudet ja käytännöt etäopiskelun mahdollistamiseen vaihtelevat paljon

- vanhemmilta vie alussa paljon aikaa neuvoa teknologian kanssa ja perehtyä siihen itsekin

- erityislasten vanhemmat lujilla opetuksen tukemisessa, jos lapset ovat kotona; moni erityislapsi ei pysty toimimaan ilman livetukea vieressä. Opettajan ja ohjaajan etätuki tässä tärkeää myös. Monet erityislapset kuuluvat riskiryhmään, jolloin ei voi viedä lasta muiden joukkoon

Toimii:

- eriyttävät tehtävät tai taidonpolut

- opettajien välittävä asenne ja kannustus,  vanhempia kannustetaan mahdollisuuksien mukaanseuraamaan etätuokiota (jos ei ole omia etätöitä)

- yläkoululla matematiikan opettajat suunnittelevat ja toteuttavat jokaisen luokka-asteen tunnit yhdessä; yleisen osion jälkeen jakaantuu kolmeen ryhmään Teamsissa eriyttäen; jokainen ope vetää yhtä ryhmää, tehtävien palautus teamsin kautta, myös vihkotehtävät

- tukiopetustuokiot

- erityisopettajat ottavat myös etänä koppia tuen tarpeisista

- joka päivä alkaa Teams-palaverilla, tehtävät yhdessä paikassa (esim. blogi)

- sovittua yhteydenpitoa, Teams-välitunnit

- oppilashuollon etäpalvelut

Ehdotuksia:

- tietopaketti kaupungilta muutoksen kohtaamiseen ja kattavasti tukipalveluihin

- digitalkkari ja etäopetuksen tukilinja: vanhemmille, sekä opettajille

- voisiko opeopiskelijoita olla etänä läksyohjaajina ja saada siitä opintopisteitä?

- etäoppikaveri esim. kesätyösetelillä?

- moniammatillinen tukipuhelin

-  laitteita tarvitseville lapsille? Osa jää yksin, erilleen kaveripiiristä, jos ei älypuhelinta ja siihen sovelluksia 

- lisää auttavia puhelimia/chatteja, moniammatillinen tukipuhelin (lisäksi Valterin puhelimen hyödyntäminen)

* Tässä koosteessa on mukana myös muista kanavista saamiamme yksittäisiä ja koottuja viestejä vanhempaintoimijoilta