Etäkoulu-kyselyn vastauksia välitetty eteenpäin

25.3.2020

Tervehdys,

Oulun alueellisella vanhempainyhdistyksellä on etäkoulu-kysely avoinna. Vanhempien huolia, toiveita ja toimivia käytäntöjä on koottu esille kyselyn alle. Saimme kyselyn kautta 22 vastausta ympäri Oulua tiistaihin 24.3. mennessä. Myös vanhempaintoimijoilta valmiiksi kootut kuulumiset ja yksittäiset viestit on huomioitu koosteessa. Kannustamme edelleen vanhempia olemaan herkästi yhteydessä ensisijaisesti oman lapsen opettajaan/opettajiin. Poikkeustilanne on kestänyt vasta vähän aikaa ja muuttuvassa tilanteessa toivotaan molemminpuolista ymmärrystä ja yhteistyötä.

Olemme välittäneet palautetta suoraan kouluille sekä kootusti kaupungin suuntaan. Osallistuessamme kaupungin kokoamaan yhteistyöryhmään olemme olleet kuulemassa eri toimialojen ja järjestöjen tilannekatsausta ja käyneet keskustelua kunkin tahon esiin nousseista aiheista. Tilanne elää koko ajan ja toimijoilla on valmius myös muuttaa tehtyjä päätöksiä ja toimia. Ruoka-avun osalta kaikki tahot (kaupunki, järjestöt ja seurakunnat) ovat mukana OuluApu -toiminnan aloittamisessa ja järjestämisessä. Tähän liittyen kannattaa seurata tiedotuskanavana lapsuus.ouka.fi/ -sivustoa. Oppilashuolto toimii myös poikkeustilanteen aikana. Kouluille on välitetty ja välitetään yhtenäisiä toimintaohjeita niin etäopetuksen tueksi kuin myös esimerkiksi niihin tilanteisiin, että oppilasta tai vanhempia ei tavoiteta. Huoli lasten ja nuorten yksinäisyydestä ja toisaalta joukolla kokoontumisista on huomioitu ja erilaisia keinoja perheiden tukemiseen tehostetaan. Kaupungin yhteistyöryhmä kokoontuu jatkossa tiheämmin, jotta tietoa ja tilannekuvaa välittyy kaikille tahoille nopeammin ja siihen voidaan reagoida.  

Oululaisten vanhempien kuulumisia on hyödynnetty muuallakin Suomessa ja olemme antaneet siihen luvan. Päivitämme oululaisilta vanhemmilta saatua viestiä jatkossakin kysely-sivulle.

Ystävällisin yhteistyöterveisin,

Pirita Satomaa

pj-kOuluvanhemmat, 

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys