Tietoa meistä

Toimintaa

Järjestämme Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä vanhempainfoorumeita, jotka ovat avoimia kaikille vanhemmille sekä yhteistyötahoille. Vanhempainfoorumeista tiedotetaan yhdistyksen kanavien lisäksi Wilman tiedotteina ja päiväkotien kautta. Vanhempainfoorumeissa käsitellään ajankohtaisia sekä vanhempien toivomia aiheita ja paikalla on alustamassa asiantuntijoita niin virkamiehistä kuin yhdistyksistä.

Järjestämme tempauksia, kampanjoita ja kilpailuja, perinteisesti yhden isomman projektin toteutamme joka toinen vuosi. Haluamme vaikuttaa tempauksella johonkin ilmiöön/aiheeseen tai jakaa ja palkita hyviä esimerkkejä vanhempaintoiminnasta. Jalkaudumme päiväkoteihin ja kouluille kOuluvanhemmat-treffien muodossa, jossa tapaamme vanhempia ja vanhempaintoimijoita ja voimme järjestämme toivotusta aiheesta alustuksen.

Toiminnallisia pisteitä ja vertaistukea olemme toteuttaneet osallistumalla kumppanina erilaisiin tapahtumiin Oulussa. "Vanhempi tavattavissa", "Paska faija" ja "Paska mutsi" keskustelevat mielellään vanhemmuteen ja kasvatukseen liittyvistä aiheista vertaisina. Olemme läsnä myös internetissä some-tilien kautta ja olemme kokeilleet Chat-päivystystä.

Erilaiset tavat osallistua

Jäsenenä tuet toimintaamme. Jäsenyys on ilmaista ja saat muutaman jäsenviestin vuodessa sähköpostiisi. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Oulun koulujen, päiväkotien ja toisen asteen oppilaitoksissa olevien lasten ja nuorten vanhemmat ja huoltajat. Rekisteröidyt vanhempainyhdistykset voivat liittyä yhdistysjäseniksi. 

Talkoolaisena voit tulla toteuttamaan pop-up tapahtumaa, osallistua viestintään, auttaa hankinnoissa tai rahoitushakemuksissa. Mikä on Sinun vahvuutesi tai missä tahtoisit kehittyä? Muun muassa Opintokeskus Siviksen opintotarjonta on käytettävissämme. 

Keskustelemalla ja kommentoimalla autat meitä kehittämään toimintaa ja vaikuttamaan sekä Oulussa, että Suomen vanhempainliiton kautta valtakunnallisesti koulutusta, kasvatusta ja lastemme ja nuortemme turvallista kasvuympäristöä koskevissa kysymyksissä.

Jäsenenä voit olla mukana päättämässä yhdistyksen toiminnasta ja hakeutua myös halutessasi luottamustehtävään eli hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenenä ja toimihenkilönä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri, tiedottaja) saa kokemusta vaikkapa työelämässä hyödynnettäväksi ja samalla annat arvokkaan panoksen yhteisten asioiden hyväksi. Yhdistys voi valita keskuudestaan aktiivisista toimijoista edustajan tai edustajia osallistumaan erilaisille päiville, seminaareihin ja koulutuksiin.

Tulevaa

Tulevaisuuden visiona yhdistyksellä on tavoite aktivoida ja vakaannuttaa yhdistyksen toiminta kattamaan vahvalla edustuksella oululaiset vanhemmat eri päiväkodeista toisen asteen oppilaitoksiin asti. Tarkoituksenamme on olla haluttu yhteistyökumppani ja olla aktiivinen toimija vaikuttamassa paikallisesti lastemme ja nuortemme hyväksi. Pyrimme kuuntelemme vanhempien toiveita herkällä korvalla ja ottamaan ajankohtasia aiheita mukaan toiminnan teemoiksi - niin tapahtumiin kuin vaikuttamistyöhön. 

Kevään 2020 seuraava etätapaaminen on huhtikuussa ja suunnitteilla vanhempainverkosto (syksylle) korona tilanteen vuoksi.

Päätöksenteko ja rahoitus

Yhdistyksen vuosikokous pidetään aina alkuvuodesta, viimeistään maaliskuussa. Yhdistyksen jäsenet päättävät vuosikokouksessa yhdistyksen toiminnasta sekä valitsevat puheenjohtajan ja hallituksen hoitamaan yhdistyksen asioita. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosittain toiminnan ja tilinpäätöksen tarkastaa toiminnantarkastaja ja sen vahvistaa jäsenet vuosikokouksessa. Toimintaa on rahoitettu pääsääntöisesti Suomen vanhempainliitolta haettavalla toiminta-avustuksella.

Historiaa

Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen perustamiskokoukset pidettiin vuonna 2013. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Susanna Saranlinna, joka oli myös silloinen Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja. Perustamisessa oli auttamassa liitosta järjestöasiantuntija Katja Repo ja alusta alkaen liiton oululaiset hanketyöntekijät Sari Haapakangas ja Aslak Rantakokko. Kokouksissa oli paikalla kiinnostuneita ja innostuneita oululaisia vanhempia. Ensimmäistä kokousta edelsi Virtaa ja virikkeitä vanhempaintoimintaan -tapahtuma. Oulun kaupungilta yhteyshenkilönä ja tukijana toiminnalle oli Sivistys- ja kulttuuripalveluista laatupäällikkö Päivi Mäki. Vanhempainfoorumit kokosivat vanhempia ja vanhempaintoimijoita vuosittaisiin tapaamisiin.

Vuonna 2015 puheenjohtajaksi valittiin Arto Ylitapio, hänen kaudellaan yhdistys rekisteröitiin ja pidettiin TähtikOulu 2015 -kilpailu, jossa kerättiin ja palkittiin vanhempaintoiminnan hyviä käytäntöjä. Niihin aikoihin aloitettiin myös kOuluvanhemmattreffit eli jalkautuminen eri kouluille. Vuonna 2017 puheenjohtajaksi valittiin Kaisu Lyöri ja Vanhemmat voimavaraksi! -projektin ostosopimuksen myötä yhdistykselle haettiin Y-tunnus. Vanhemmat voimavaraksi! -projektissa oli useita pienempiä tempauksia ja tapahtumia sekä #yhteistäaikaa-kilpailu nuorille ja vanhemmille. Uudet yhteyshenkilöt Mäen jälkeen alueelliseen vanhempaintoimintaan kaupungin taholta, Sivistys- ja kulttuuritoimesta, saimme vuonna 2017, he ovat varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen ja pohjoisen alueen aluepäällikkö Pirjo Koret. Vanhempainfoorumeiden toteuttaminen yhteistyössä jatkuu ja toimintaa on laajennettu kattamaan päiväkoti-ikäisten lasten perhteitä. Keräsimme vanhemapaintoiminnan hyötyjä perheille, päiväkodeille/kouluille ja johtajuudelle pikkujoulufoorumissa 2018.

Vuonna 2019 puheenjohtajaksi valittiin pitkään yhdistyksessä sihteerinä toiminut Pirita Satomaa. Aktiivisia toimijoita on pysynyt mukana yhdistyksen perustamisesta lähtien ja uusia tullut mukaan sekä luonnollisesti pois toiminnasta siirtyneitäkin on. Pitkän linjan varapuheenjohtaja Vesa Ilola Puolivälinkankaalta on saattanut alulle monta ideaa ja kannustanut uusiin kokeiluihin. Raha-asioista on säntillisesti huolehtinut Päivi Sarome Pateniemen koulun vanhempaintoimikunta Haaveen edustajana. 

Suomen vanhempainliitossa olemme vaikuttaneet aktiivisesti koittaen tuoda oululaista ja pohjoista näkökulmaa esilläoleviin asioihin. Saranlinnan lisäksi Ylitapio on ollut johtokunnan varajäsenenä kauden 2014–2015, Satomaa varsinaisena johtokunnan jäsenenä kauden 2016–2017 ja yhdistyksen jäsen Päivi Pirnes on parhaillaan liiton johtokunnassa jäsenenä kaudella 2018–2019. Uusia vaikuttajia ja toimijoita tarvitaan mukaan niin meille paikalliseen toimintaan, mutta myös täältä pohjoisesta vaikuttamaan liiton tasolla.

Ota yhteyttä!

Tahdotko kOuluvanhemmat vierailemaan tapahtumassasi, päiväkodillasi tai koulullasi? Tahdotko toteuttamaan innostavaa projektia, päivittämään somea tai suoraan hypätä ajamaan tärkeitä asioita ja vaikuttamaan vaikkapa valtakunnan tasolla. Talkootoiminta ja osallistuminen ei velvoita jäsenyyttä, mutta siihen kannustamme. Kiinnostaisiko vaikutustyö tai hallitustyöskentelyyn osallistuminen, liity silloin heti jäseneksi! Tahdotko kuulla jostakin asiasta lisää, tarvitko apua vanhempaintoimintaan tai huolestuttaako jokin asia lastesi lähiympäristössä? - Kysy lisää, tule mukaan!

Ote yhdistyksen säännöistä:

Yhdistyksen tarkoituksena on 
· vahvistaa oululaisten vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa 
· edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia 
· edistää vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
· järjestää tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia 
· tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi 
· tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja vanhempainyhdistysten toiminnasta 
· pitää yhteyksiä opetushallintoon, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin 
· toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa 
· seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan. 

Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen. 

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen Y-tunnus on 2911673-6. 

Tilinumero on FI15 4600 0010 6735 52, ITELFIHH.

Yhdistyksen hallitus kaudella 2020 on Pirita Satomaa (puheenjohtaja),  Vesa Ilola (varapuheenjohtaja), Sari Laitila, Kaisu Lyöri, Päivi Pirnes, Päivi Sarome (rahastonhoitaja) sekä varajäsenet Anne Haimakainen (sihteeri), Sari Lampela, Marjo Lukinmaa ja Janna Oikarinen. Toiminnantarkastajat kaudelle 1.1.–31.12.2020 valitsee hallitus.

Tiedosto-osio: