Tietoa meistä

Toimintaa

Järjestämme Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä vanhempainfoorumeita, jotka ovat avoimia kaikille vanhemmille sekä yhteistyötahoille. Vanhempainfoorumeista tiedotetaan yhdistyksen kanavien lisäksi Wilman tiedotteina ja päiväkotien kautta. Vanhempainfoorumeissa käsitellään ajankohtaisia sekä vanhempien toivomia aiheita ja paikalla on alustamassa asiantuntijoita niin virkamiehistä kuin yhdistyksistä.

Järjestämme tempauksia, kampanjoita ja kilpailuja, perinteisesti yhden isomman projektin toteutamme joka toinen vuosi. Haluamme vaikuttaa tempauksella johonkin ilmiöön/aiheeseen tai jakaa ja palkita hyviä esimerkkejä vanhempaintoiminnasta. Jalkaudumme päiväkoteihin ja kouluille kOuluvanhemmat-treffien muodossa, jossa tapaamme vanhempia ja vanhempaintoimijoita ja voimme järjestämme toivotusta aiheesta alustuksen.

Toiminnallisia pisteitä ja vertaistukea olemme toteuttaneet osallistumalla kumppanina erilaisiin tapahtumiin Oulussa. "Vanhempi tavattavissa", "Paska faija" ja "Paska mutsi" keskustelevat mielellään vanhemmuteen ja kasvatukseen liittyvistä aiheista vertaisina. Olemme läsnä myös internetissä some-tilien kautta ja olemme kokeilleet Chat-päivystystä.

Erilaiset tavat osallistua

Jäsenenä tuet toimintaamme. Jäsenyys on ilmaista ja saat muutaman jäsenviestin vuodessa sähköpostiisi. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Oulun koulujen, päiväkotien ja toisen asteen oppilaitoksissa olevien lasten ja nuorten vanhemmat ja huoltajat. Rekisteröidyt vanhempainyhdistykset voivat liittyä yhdistysjäseniksi. Yhdistysjäsenemme ovat Aseman koulun koti-koulutoimikunta ry, Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry, Kaukovainion kotikouluyhdistys ry, Oulun Lyseon vanhempainyhdistys ry ja Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys ry.

Talkoolaisena voit tulla toteuttamaan pop-up tapahtumaa, osallistua viestintään, auttaa hankinnoissa tai rahoitushakemuksissa. Mikä on Sinun vahvuutesi tai missä tahtoisit kehittyä? Muun muassa Opintokeskus Siviksen opintotarjonta on käytettävissämme. 

Keskustelemalla ja kommentoimalla autat meitä kehittämään toimintaa ja vaikuttamaan sekä Oulussa, että Suomen Vanhempainliiton kautta valtakunnallisesti koulutusta, kasvatusta ja lastemme ja nuortemme turvallista kasvuympäristöä koskevissa kysymyksissä.

Jäsenenä voit olla mukana päättämässä yhdistyksen toiminnasta ja hakeutua myös halutessasi luottamustehtävään eli hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenenä ja toimihenkilönä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri, tiedottaja) saa kokemusta vaikkapa työelämässä hyödynnettäväksi ja samalla annat arvokkaan panoksen yhteisten asioiden hyväksi. Yhdistys voi valita keskuudestaan aktiivisista toimijoista edustajan tai edustajia osallistumaan erilaisille päiville, seminaareihin ja koulutuksiin.

Tulevaa

Tulevaisuuden visiona yhdistyksellä on tavoite aktivoida ja vakaannuttaa yhdistyksen toiminta kattamaan vahvalla edustuksella oululaiset vanhemmat eri päiväkodeista toisen asteen oppilaitoksiin asti. Tarkoituksenamme on olla tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani ja olla aktiivinen toimija vaikuttamassa paikallisesti lastemme ja nuortemme hyväksi. Pyrimme kuuntelemme vanhempien toiveita herkällä korvalla ja ottamaan ajankohtasia aiheita mukaan toiminnan teemoiksi - niin tapahtumiin kuin vaikuttamistyöhön. 

Lukuvuoden 2020–2021 tapaamisten ja etätapaamisten aikataulut ja kutsut löydät etusivun uutisista

Päätöksenteko ja rahoitus

Yhdistyksen vuosikokous pidetään aina alkuvuodesta, viimeistään maaliskuussa. Yhdistyksen jäsenet päättävät vuosikokouksessa yhdistyksen toiminnasta sekä valitsevat puheenjohtajan ja hallituksen hoitamaan yhdistyksen asioita. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosittain toiminnan ja tilinpäätöksen tarkastaa toiminnantarkastaja ja sen vahvistaa jäsenet vuosikokouksessa. Toimintaa on rahoitettu pääsääntöisesti Suomen Vanhempainliitolta haettavalla toiminta-avustuksella.

Historiaa

Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen perustamiskokoukset pidettiin vuonna 2013, alkaen 16.11.2013 Virtaa ja virikkeitä vanhempaintoimintaan tapahtumalla ja perustamiskokous saatiin päätökseen 26.11.2013. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Susanna Saranlinna, joka oli myös silloinen Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja. Perustamisessa oli auttamassa liitosta järjestöasiantuntija Katja Repo ja alusta alkaen liiton oululaiset hanketyöntekijät Sari Haapakangas ja Aslak Rantakokko. Kokouksissa oli paikalla kiinnostuneita ja innostuneita oululaisia vanhempia. Ensimmäistä kokousta edelsi Virtaa ja virikkeitä vanhempaintoimintaan -tapahtuma. Oulun kaupungilta yhteyshenkilönä ja tukijana toiminnalle oli Sivistys- ja kulttuuripalveluista laatupäällikkö Päivi Mäki. Vanhempainfoorumit kokosivat vanhempia ja vanhempaintoimijoita vuosittaisiin tapaamisiin.

Vuonna 2015 puheenjohtajaksi valittiin Arto Ylitapio, hänen kaudellaan yhdistys rekisteröitiin ja pidettiin TähtikOulu 2015 -kilpailu, jossa kerättiin ja palkittiin vanhempaintoiminnan hyviä käytäntöjä. Niihin aikoihin aloitettiin myös kOuluvanhemmattreffit eli jalkautuminen eri kouluille. Vuonna 2017 puheenjohtajaksi valittiin Kaisu Lyöri ja Vanhemmat voimavaraksi! -projektin ostosopimuksen myötä yhdistykselle haettiin Y-tunnus. Vanhemmat voimavaraksi! -projektissa oli useita pienempiä tempauksia ja tapahtumia sekä #yhteistäaikaa-kilpailu nuorille ja vanhemmille. Uudet sivistys- ja kulttuuritoimen yhteyshenkilöt vuodesta 2017 alkaen olivat varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen ja pohjoisen alueen aluepäällikkö Pirjo Koret. Vanhempainfoorumeiden toteuttaminen yhteistyössä jatkui ja toimintaa laajennettiin kattamaan päiväkoti-ikäisten lasten perheitä. Keräsimme vanhempaintoiminnan hyötyjä perheille, päiväkodeille/kouluille ja johtajuudelle pikkujoulufoorumissa 2018.

Vuosina 2019-2020 yhdistyksen puheenjohtajana toimi pitkään yhdistyksessä sihteerinä toiminut Pirita Satomaa. Vuosien aikana lisättiin yhteistyötä ja kumppanuuksia sekä panostettiin vaikuttamistyöhön. Vuonna 2020 perustettiin erillinen vaikuttamistoimikunta, johon kutsuttiin kiinnostuneita hallituksen ulkopuolisia jäseniä mukaan. Kannanottojen ja lausuntojen lisäksi saimme medianäkyvyyttä. Siirryimme korona-pandemian myötä ketterästi verkkoon sekä keräsimme aktiivisesti etäkoulumuutoksessa perheiltä kokemuksia, niitä eteenpäin välittäen. Vuonna 2021 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Haimakainen Haukiputaan koulun vanhempainyhdistyksestä.

Aktiivisia toimijoita on pysynyt mukana yhdistyksen perustamisesta lähtien ja uusia tullut mukaan sekä luonnollisesti pois toiminnasta siirtyneitäkin on. Pitkän linjan varapuheenjohtaja Vesa Ilola Puolivälinkankaalta on saattanut alulle monta ideaa ja kannustanut uusiin kokeiluihin. Raha-asioista on säntillisesti huolehtinut Päivi Sarome Pateniemen koulun vanhempaintoimikunta Haaveen edustajana. 

Suomen Vanhempainliitossa olemme vaikuttaneet aktiivisesti koittaen tuoda oululaista ja pohjoista näkökulmaa esilläoleviin asioihin. Saranlinnan lisäksi Ylitapio on ollut johtokunnan varajäsenenä kauden 2014–2015 sekä Satomaa varsinaisena johtokunnan jäsenenä kauden 2016–2017. Yhdistyksen jäsen Päivi Pirnes oli liiton johtokunnassa jäsenenä kaudella 2018–2019 ja on parhaillaan varajäsenenä kaudella 2020-2021. Yhdistyksen jäsen Sanna Kivinen valittiin johtokunnan jäseneksi kaudelle 2021-2022. Uusia vaikuttajia ja toimijoita tarvitaan mukaan niin meille paikalliseen toimintaan, mutta myös täältä pohjoisesta vaikuttamaan liiton tasolla.

Ota yhteyttä!

Tahdotko kOuluvanhemmat vierailemaan tapahtumassasi, päiväkodillasi tai koulullasi? Tahdotko toteuttamaan innostavaa projektia, päivittämään somea tai suoraan hypätä ajamaan tärkeitä asioita ja vaikuttamaan vaikkapa valtakunnan tasolla. Talkootoiminta ja osallistuminen ei velvoita jäsenyyttä, mutta siihen kannustamme. Kiinnostaisiko vaikutustyö tai hallitustyöskentelyyn osallistuminen, liity silloin heti jäseneksi! Tahdotko kuulla jostakin asiasta lisää, tarvitko apua vanhempaintoimintaan tai huolestuttaako jokin asia lastesi lähiympäristössä? - Kysy lisää, tule mukaan!

Ote yhdistyksen säännöistä:

Yhdistyksen tarkoituksena on 
· vahvistaa oululaisten vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa 
· edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia 
· edistää vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
· järjestää tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia 
· tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi 
· tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja vanhempainyhdistysten toiminnasta 
· pitää yhteyksiä opetushallintoon, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin 
· toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa 
· seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan. 

Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen. 

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen Y-tunnus on 2911673-6. 

Tilinumero on FI15 4600 0010 6735 52, ITELFIHH.

Yhdistyksen puheenjohtaja kaudella 2021 on Anne Haimakainen ja hallitus on

Varsinainen jäsenVarajäsen
1. Vesa Ilola (2021-2022), keskinen (vpj)6. Sari Lampela (2020-2021), eteläinen
2. Marjo Raappana (2021-2022), pohjoinen7. Marjo Lukinmaa (2020-2021), eteläinen
3. Miia Pietilä (2021-2022),  itäinen (sihteeri)8. Janna Oikarinen (2020-2021), pohjoinen
4. Päivi Sarome (2021-2022), pohjoinen (rahastonhoitaja)9. Ulla Holma (2021-2022), pohjoinen
5. Päivi Pirnes (2020-2021), pohjoinen10. Sari Laitila (2021-2022),  itäinen

Toimikunnat ja tiimit vastuuhenkilöineen

VaikuttamistoimikuntaAnne Haimakainen, sihteeri Pirita Satomaa kannanottojen ja lausuntojen valmistelu, kannanottopyyntöihin vastaaminen
ViestintätiimiMiia PietiläkOuluvanhempien viestintä ja sen kehittäminen
VarhaiskasvatustiimiSari Laitilavarhaiskasvatusikäisten lasten ja perheiden asiat ja vanhempaintoiminta
PerusastetiimiAnne Haimakainenperuskouluikäisten lasten, nuorten ja perheiden asiat ja vanhempaintoiminta
Toinen aste-tiimiPäivi Sarometoisen asteen koulutuksessa olevien nuorten ja perheiden asiat ja vanhempaintoiminta
YhdenvertaisuustiimiPirita Satomaaerityisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat ja vanhempaintoiminta
TapahtumatiimiMarjo Raappanatapahtumiin osallistumiset, tapahtumiin liittyvät rahoitusmallit

Kutsumme sinut oululainen vanhempi ja vanhempaintoimija mukaan tiimien toimintaan! Laita viestiä yhteydenottolomakken kautta tai sähköpostitse vanhemmat.oulu@gmail.com.

Toiminnantarkastaja kaudelle 1.1.–31.12.2021 on Mirja Hätälä ja varatoiminnantarkastaja Sari Törmänen.

Tiedosto-osio: