Tukea, kannustusta ja tilannekuvaa

18.4.2020

Kuvan koira - tuijottaako se sinusta suloisesti vai kenties vaativasti? Tekisikö mielesi silittää hellästi vai onko päällimmäinen tunteesi riittämättömyys. Kuvasta nouseva ajatus voi riippua jokaisen omasta kuormittuneisuuden tilasta. Niin tämä erikoinen poikkeusaikakin nostaa meissä monenlaisia yksilöllisiä tunteita ja reaktioita. Ne kaikki ovat kuitenkin normaaleja ja luonnollisia.

Vanhemmat ovat kertoneet kyselyiden ja keskusteluiden kautta kokemuksia arjestaan poikkeusoloissa. Kokemuksia on laidasta laitaan; hermoromahduksen partaalla olosta puuhakkaaseen toimintaan. Tunteet voivat olla herkemmin pinnassa puuttuvien sosiaalisten kontaktien myötä, tunteet voivat vaihdella suuresti lyhyessä ajassa ja kroppakin saattaa reagoida. Myös lapset reagoivat yksilöllisesti. Lapsi voi kaivata tässä eristyneisyyden tilanteessa paljon huomiota vanhemmaltaan, kun sosiaalisia kontakteja ei muuten ole saatavilla. Kansainvälisen IIPB (International Investigation of Parental Burnout) -tutkimushankkeen asiantuntijat ovat laatineet kymmenenkohtasen ohjeen vanhemmille “Kuinka välttää vanhempana uupumista Koronavirus-aikana?”. Kohtien otsikot löytyvät oheisesta kuvasta ja koko sisältö linkin takaa.

Voimme turvautua myös ajatukseen, että tämän laatuinen eristäytymisen tilanne loppuu aikanaan. Mieltä voi piristää ulkoilu tai jonkin uuden puuhan tai harrastuksen aloittaminen. Tovotamme ja toivomme voimia kaikille rutiinien ylläpitoon ja luovia ratkaisuja arjessa luovimiseen. Pyydä apua, jos vähänkään tuntuu siltä - juttele, älä jää tunteidesi kanssa yksin. Paikallisesti Oulu-apu numero ja chat ovat myös lapsiperheitä varten. Ja jos jossain tulee seinä vastaan, älä luovuta. Meillä on myös liuta vapaaehtoisia ja yhdistystoimijoita kuulevina korvina ja ohjaamassa apuna.

Vanhempaintoiminta on edelleen mahdollista

Vanhempaintoimikunnat ovat ilahduttavasti järjestäneet etätapaamisia poikkeusolojen aikana. Ne toimivat tärkeinä vertaistuen tuokioina. Arvostava kohtaaminen näissä tapaamisissa on tärkeää! Omien tuntemusten jakaminen ja toisten osallistujien kokemusten kuuleminen auttaa jäsentämään omaa tilannetta ja samalla saa vaikkapa arvokkaita vinkkejä etäkouluarjen pyörittämiseen. 

Monet perinteiset toimintamuodot ovat nyt tauolla, mutta silti toimintaa voi halutessaan jatkaa etänä. Tsemappauksestamme ei kannata kuitenkaan ottaa stressiä tai paineita. On ihan ymmärrettävää, että on tärkeä kunkin priorisoida mihin ajan nyt käyttää ja mihin riittää omat voimavarat. Jos on innostusta, mahdollisuuksia ja jaksamista, alla on vinkkejä toimintaan etänä.

 • Etätapaamisia voi toteuttaa eri välinein, esillä olleita alustoja ovat olleet Microsoftin Teams, Googlen Hangout, Zoom, Join.me ja Skype. Keskustelun välineenä voi käyttää sähköpostin, sähköpostilistojen ja WhatsApp-viestien lisäksi some-kanavia. Jos etätapaamisen järjestäminen tuntuu hankalalta, kysy apua omalta päiväkodilta/koululta. Entäpä jos kokoonkutsujana olisikin koulun tai päiväkodin työntekijä, joka laittaisi Teams-kokouskutsulinkin sähköpostilla tai Wilmassa jakoon. Neuvoja voi pyytää myös meiltä kOuluvanhemmilta ja Suomen Vanhempainliitossa jäsenyhdistyksiä ja vanhempaintoimikuntia neuvoo Valtteri Tervala.
 • Tapaamiseen voi pyytää ja ottaa alustukseksi kyselyiden tuloksia. Katsetta voi suunnata myös jo tulevaan ja suunnittella toimintaa seuraavalle kaudelle. Ideoita voi tiedustella ennakkoon koulun ja päiväkodin yhteistyökumppaneilta sekä oman vanhempaintoimikunnan jäseniltä ja aktiiveilta. Ideoiden kerääminen onnistuu niin sähköpostitse, WhatsApp-keskustelussa, Google forms-kyselyllä kuin asianosaisille jaetun muokkausoikeuksilla varustetun dokumentinkin avulla. Toiminnan kehittämistyötä auttaa myös aktiivijäsenille tehty arviointikysely vaikkapa Suomen Vanhempainliiton itsearviointilomakkeen avulla.
 • Yhteistyö koulun kanssa: Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksia järjestetään myös etänä. Tiedustelkaa asiaa koululta ja pyytäkää, että vanhempien edustaja voisi osallistua kokoukseen, jos se ei esimerkiksi kokousten ajankohdan tai fyysisen osallistumisen takia ole aiemmin ollut mahdollista.

Yhteisöllisyyttä kaivataan

Tarve yhteisöllisyyteen on isompi kuin koskaan. Monilla työpaikoilla on perustettu kahvitauoille ja vapaa-ajalle WhatsApp-rinkejä yhteishengen ylläpitämiseksi etätyöjakson aikana. Nyt olisi oiva tilaisuus aktivoitua keskustelunavauksilla luokan tai päiväkotiryhmän vanhempaintiimien ringeissä. Jos sellaista ei ole vielä luotu, olisiko siihen sopiva hetki?

Aikuisten ohella myös lapsilla on tärkeää kuulua ryhmään. Itse opiskelun lisäksi koulut voivat huomioida ja kannustaa ja oppilaita kokoontumaan etäyhteyksillä. Nuorisotoimi kampanjoi aktiivisesti asiaa "Kokoonnu verkossa, älä kylillä" - kampanjalla. Kannustathan myös sinä vanhempana omaa lastasi pitämään yhteyttä luokkatovereihin ja ystäviin poikkeustilanteen aikana? Perinteinen puhelinsoitto tai ääniviesti, erilaiset viestisovellukset, etäkoulun kautta käyttöön otetut sovellukset tai vaikkapa yhteisen verkkopelisession järjestämiseen kannustaminen ajatustenvaihdon mahdollistamiseksi pelin lomassa. Löytyisikö lapseltasi rohkeutta lähettää tsemppiviesti luokkatoverille, joka ei kuulu varsinaiseen ydinystäväporukkaan? Vanhempina voimme kannustaa lasta myös tällaiseen hyvään tekoon.

Mitä kuuluu somessa? -kuulumisten kysymistä

Somen turvallinen käyttö ja lapsen omien rajojensa ja oikeuksiensa tiedostaminen on tärkeää ja erityisen ajankohtaista laiteajan lisäännyttyä monessa perheessä. Grooming ja hyväksikäyttö on ikävä aihe ja voi kuulostaa pelottavalta ja tuntua pelottelulta puhua aiheesta lapselle. Puhumattomuus ei tuo kuitenkaan turvaa. Vain tietämällä, että mikä on ok ja mikä ei, voi lapsi suojata itseään ja pyytää tarvittaessa apua. Opeta lapselle turvataitoja -ohjeita voi soveltaa myös someen. Keskustelemalla netin mukavista jutuista ja olemalla perillä digi-kuulumisista, on myös luontevampaa yhdessä todeta, mikä ei ole kivaa ja sopivaa netissä.

Kuvia ja tietoja itsestä ei tulisi jakaa tuntemattomille. Kaikki epämiellyttävä pitää kertoa aikuiselle. Jos lapsi saa viestinä linkkejä, olisi hyvä ohjeistaa avaamaan ne yhdessä aikuisen kanssa.

Jo päättyneessä, alkukevään #yhteistäaikaa2020 kampanjassa, haastoimme perheet #mitäkuuluusomessa kisaan. Facebook-sivuillamme on tämän vuoksi jaettuna ja tallessa paljon hyviä vinkkejä ja artikkeleita aiheesta. Kampanjan toteuttivat yhteistyössä Oulun alueellinen vanhempainyhdistys, Lähiöinnostajat, Oulun kaupungin Turvallinen Oulu -hanke ja Sokos Hotel Eden.

Kyselyitä ja niiden tuloksia

Kiitos kaikille kyselyihin vastanneille vanhemmille ja niitä toteuttaneille tahoille. Kyselyiden kautta on saatu arvokasta tietoa. Olemme saaneet Vanhempainliiton valtakunnallisesta kyselystä Oulun vastausten osalta tietoa tilannekuvan muodostamisen tueksi. Kaupunki on tiedottanut oman vanhemmille toteuttamansa kyselyn tuloksia uutisessa: Huoltajat pääosin tyytyväisiä perusopetuksen etäopetukseen – vuorovaikutusta oman opettajan ja luokan kanssa kaivataan enemmän. Vanhemmille on myös toteutettu koulukohtaisia kyselyjä ja joissain koulussa vastauksista on myös viestitty vanhemmille. Toivomme, että tehtyjen kyselyiden vastauksista välitetään tietoa myös takaisin vastaajille ja samalla olisi hyvä kertoa miten esimerkiksi esille nousseisiin asioihin aiotaan tarttua ja mahdollistetaan vuoropuhelua. 

Avoinna olevia kyselyjä:

Oulussa julkaistiin peruskoulujen etäopetukseen laatusuositukset, jotka vastaavat hyvin vanhempien toiveisiin kOuluvanhempien etäkoulu-kyselyn vastausten perusteella. Paikoin on vielä ymmärrettävästi etäopetustavoissa vaihtelua, mutta suunta on hyvä! Kaikille toivomme jaksamista tässä muovautuvassa tilanteessa!

Tilannekuvaa välitetty eteenpäin

kOuluvanhemmat koosti tilannekuvan vanhempien ja vanhempaintoimijoiden näkökulmasta tämän hetkisen poikkeusolojen kokoemuksista. Esille nousi kouluruoanjako, perheiden tuen- ja avuntarve, ennaltaehkäisevätyö, selkeiden ohjeistusten tarve, hyvien käytänteiden jakaminen ja muita huomioitavia ja vanhempia mietityttäviä asioita. 

Välitimme tilannekuvan ohessa myös kiitoksia yhteistyöstä, niin alueellisilta kuin paikallisilta vanhempaintoimijoilta, sekä kiitoksia vanhempien kuulemisesta sekä toiveisiin ja huoliin reagoinneista. Kannustamme jatkossakin kaupungin ja yhteistyötahojen toimijoita hyödyntämään vanhempien kuulumisia, ideoita ja auttamishalua yhteistyössä.

Linkki tilannekuvaan ja poimintoja esillä olleista aiheista:

 • Tulevien ykkösluokkalaisten ja seiskaluokkalaisten tutustumiset: mahdollisuudet etätutustumisiin ja tapaamisiin jo tänä keväänä
 • Huolta laitteiden riittävyydestä (yhteiskäyttö, rikkoontuminen) etäopiskeluun
 • Hyvää: toteutuneet etäaamukahvit vanhemmille tai muu etäyhteisöllisyys kouluilla (tuki vanhempaintoimikunnan etäkokoontumiseen)
 • Ohjeistuksien selkeyttä kaivataan vanhemmuuden tueksi, mm. lasten ja nuorten toistensa tapaamiseen
 • Ennaltaehkäisevää ennakointia ja palautumissuunnitelmia
 • Soittorinki-ehdotus kouluikäisten lasten perheisiin ja paikallista apu-nappia. Asioimisapu lapsiperheissä voisi olla kotiapua ja ulkoiluapua ja toteuttamassa myös järjestö ja vapaaehtoistoimijat suoja-ohjeistuksia noudattaen.
 • Kouluruokajako on hyvä ennaltaehkäisevä tuki perheille poikkeusoloihin. Toivottavasti löytyy keinoja säilyttää yhdenvertaisuus tässä hyvässä tuen muodossa.
 • Toivotaan myös, että olisi vanhempien kanssa kuulumisten vaihtoja aktiivisesti koulukohtaisesti

Oululle on myönnetty lapsiystävällinen kunta -tunnustus ja paljon hyviä tapoja toimia poikkeusoloissa on jo karttunut. Niitä löytyy lisättynä Unisefin: Kuntien hyvät käytännöt poikkeusoloissa -sivustolle ja edelleen kannustamme nostamaan esille hyviäja toimivia juttuja. 

Tule mukaan 

Suunnitelmissa on järjestää kaikille avoin tapaaminen etänä, keskiviikkona 6.5.2020. Kutsu tulee kOuluvanhempien nettisivulle, Facebook-sivulle ja Instagramiin, seuraa ilmoittelua! 

Kutsu WhatsApp ryhmään

Aktiivinen vanhempaintoimija tai sellaiseksi haaveileva: tule mukaan kOuluvanhempien WhatsApp ryhmään. Laita WhatsApp viesti numeroon 044 949 6435, ja mukaan ainakin etunimi, oletko pj/sihteeri/muu aktiivi ja miltä koululta/päiväkodilta olet. 

Teitä lisätään sitä mukaa mukaan ryhmään, kun ehditään (yhteystietoa ei tallenneta muualle ja poistuu ja poistetaan käytöstä, kun poistut ryhmästä).

Numerossa vastataan myös WhatsApp kysymyksiin ja viesteihin resurssien mukaan (voi olla viivettä, numerosta ei vastata tekstiviesteihin).

Kysely on auki edelleen

Anna meille palautetta suoraan tai kyselyn kautta! Kerro meille, miten vanhempaintoiminta on jatkunut etänä ja jaa vinkkisi!

Toivomme voimia, palautumisen hetkiä ja iloa loppukeväseen!

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

@kouluvanhemmat #kOuluvanhemmat 

 Facebook | Instagram | Twitter