Vaadimme poikkeusoloissa

Kevät 2020

pyrkimystä oppilaiden yhdenvertaiseen asemaan etäoppimisessa

  • tarpeeksi tiivis ja tarpeenmukainen etäopetus (suora kontakti oppilaaseen) ja etäohjaus (koulunkäynninohjaajat, muiden toimijoiden hyödyntäminen)
  • pelkkä tehtävien välitys vanhemman kautta oppilaalle ei ole etäopetusta
  • yhteneväiset ja selkeät etäopetuskäytänteet
  • erityisentuentarpeisten lasten tiiviimpi etäohjaaminen
  • oppilaan luokkakaverieden yhteydenpidon tukeminen (tapahtuu esimerkiksi Teams välitunnein ja kesustelusovelluksin: kartoitus edelleen, onko kaikilla soveltuvia laitteita käytössä ja laitehankintoihin avuksi sponsorit ja vapaaehtoiset)
  • tulee huomioida mahdollisuus yksilöllisiin joustoihin perheen tilanne huomioiden

kouluruoan/ruokatuen mahdollistaminen pienituloisiin perheisiin

  • joustavuutta, ketteryyttä ja yhteistyötä kouluruoan (eväspussit tai muu tapa) mahdollistamiseen Oulun kaikilla alueilla kouluruokaa tarvitseville oppilaille

yhteistyötä ja selkeyttä

  • kaikille yleistä ajantasaista, avointa ja selkeää viestintää sekä kunta-tasolta että koulu/päiväkoti-kohtaisesti
  • motivoivaa ja kannustavaa palautetta lapsille ja koteihin ja myös vanhemmilta koulun suuntaan
  • hyvinvoinnista huolehtimista (niin vanhempien, kuin koulun henkilökunnan) vastuiden selkiyttämisellä ja työn rajaamisen ohjeistuksilla (hyvät käytänteet)

Etäkoulu-kyselyyn ja koosteeseen

Hyviä etäkoulu käytäntöjä 
Vanhempien kuulumisia (suoria lainauksia vastauksista)