Hyviä etäkoulu käytäntöjä

Kevät 2020

Etäkoulupäivän rakenne

  • Päivän tehtävien saanti yhden tietyn alustan kautta aamuisin esimerkiksi klo 8
  • Luokan yhteinen aloitus etäkoulupäivään esimerksiksi Teams-tapaamisella
  • Lukujärjestyksen seuraaminen ja välillä etäoppitunti-hetki yhdessä tai video ja katselun kuittaus viestillä
  • Selkeät ja yksinkertaiset tehtävänannot, että ne on helppo ymmärtää ja kerrottu myös tapa kysyä lisäohjeita
  • Etävälitunnit, jossa opettaja aluksi mukana ja luokka saa jäädä hetkeksi keskenään
  • Ulkoluvälitunnit: ulkoilu ja kuva pihalta
  • Ennen koulun alkamista "koulumatka" (vaikka vain pihalla käynti), taukojumppaa, ulkoilut, ruokailut ja välipalat, mm. hyviä etäopiskeluohjeita

Yhteydenpito

  • Opettajan yhteydenpito suoraan lapseen/nuoreen eli oppilaaseen (soitto, viestit)
  • Tehtävät suoraan oppilaalle
  • Tehtävien näkyvyys vanhemmalle ilman, että viestejä liikaa kuormittamassa vanhempia
  • Vanhempia kannustetaan mahdollisuuksien mukaan seuraamaan etätuokioita (jos ei ole omia etätöitä)
  • Opettajan tiedustelu vanhemmilta (aluksi kerran viikossa), miten mennyt etäkoulussa
  • Etäyhteys videona opettajaan ja koulukavereihin on tärkeää, pelkät viestit eivät riitä
  • Olisi hyvä olla tietyt sovitut kanavat ja sovellukset ohjeistuksineen (ettei liian sillisalaattia)

Selkeät roolit ja vastuut

  • Ollaan armollisia vanhemmille, tehtävien tulee onnistua ilman vanhempaa
  • Vapaaehtoisena tehtävät, johon tarvitaan vanhemman panosta
  • Vanhempi ilmoittaa oppilaan vapaapäivästä tai sairaspäivästä Wilman poissolo-viestinä, kuten aiemminkin
  • Opettaja tarkastaa oppilaan tehtävät, päävastuu ei vanhemmalla
  • Vanhempi tukee (ruokahuolto, kannustus) ja seuraa oppilaan opiskelua kykyjensä mukaan ja viestittää tuen tarpeen herkästi opettajalle
  • Tiimiopettajuus:  esim. yläkoulun aineopettajat yhteistyössä tunteja koko luokka-asteelle ja jakavat eriyttäviin ryhmiin yleisen osuuden jälkeen
  • Tukiopetusta lukujärjestykseen ja Teams:llä

Ainekohtaisia hyviä kokemuksia


Yhteisiä vinkkejä, eri oppiaineissa käytettäviksi

  • Opetusvideoiden hyödyntämistä
  • Oppilaat sai käydä hakemassa koululta tarvikepussin, ohjeet ja tarvikkeet tehtävään (esim. askartelu)
  • Siivoa oma huoneesi, imurointi, lattiat, pölyt ja kuvan lähetys
  • Käy läpi vaatekaappisi ja lajittele pienet vaatteet
  • Kokkaus tehtävät (toteutus vapaaehtoisena, jos tarvikkeita ja lupa vanhemmilta) yhdistää matematiikkaan (laskutehtävällä ratkaistaan ainesosien määrät) tai muu oppiaine millä arvuutellaan reseptin ainesosat

Musiikki

  • Kuuntele valitsemasi kappale (CD, radio, youtube, spotify), kirjoita kappaleen nimi ja sanat paperille. Jos instrumentaalimusiikki, kirjoita säveltäjä (Mozart, Vivaldi) ja joitakin tietoja hänestä (google)
  • Vapaaehtoinen kuuntelutehtävä klassisen musiikin teoksista, pitkä lista, kappale kerran viikossa

Äidinkieli

Kuvaamataito

  • Tee maataideteos ulkona ulkoa löytyvistä luonnonmateriaaleista, lähetä kuva opelle

UE/ET

  • Tee päivän aikana vähintään kolme hyvää tekoa perheenjäsenelle

Liikunta

  • Liikuntahaaste; Jokaisesta 10 min ulkoilusta saat yhden pisteen. Kerää mahdollisimman paljon ulkoilupisteitä kotiopetusajan puitteissa. Katsotaan mikä kuudesluokka kerää pisteitä eniten.
  • Liikuntapäiväkirjatehtävät

Kuvaamataito

  • Valinnainen: Vinkatkaapa hyödyntämään youtubea. Hakusanaksi "how to draw...",  niin saa paljon mielenkiintoista piirrettävää vaihe vaiheelta. Esim. silmä (How to draw an eye). Tavallinen lyijykynä käy piirtämiseen ja jos paperia ei ole kotona, voi piirtää esim. jonkin tehtäväkirjan takakanteen.

Matematiikka

  • Laskutehtävä reseptin ainesosien ratkaisemiseen (ja vapaaehtoisesti valmista ruoka, jos aineksia)
Etäkoulu-kyselyyn ja koosteeseen

Vaadimme yhdenvertaisia mahdollisuuksia
Vanhempien kuulumisia (suoria lainauksia vastauksista)