Vuosikokouksessa valittiin uusia toimijoita

18.2.2021

Verkkotapaamisessa 17.2.2021 oli mukana 18 vanhempaa eripuolilta Oulua. Tapaaminen aloitettiin etäporinoilla, jonka teemana oli vaikuttaminen. Etäporinoiden perään pidettiin kOuluvanhempien avoin säntömääräinen vuosikokous.


Verkkotapaamisen aluksi Pirita Satomaa esitteli lyhyesti yhdistystä ja kertoi, että toiminnan arvoina ovat yhdenvertaisuus ja ilo: “täällä jokainen osaa olla rauhassa oma ittensä” sekä "vanhempaintoiminta on iloinen asia".


Etäporinat

Vaikuttamis-teemaisessa etäporinoissa keskustelimme miten voi vaikuttaa vanhempana ja vanhempaintoimijana päiväkodissa ja koulussa paikallisesti, kuntatasolla sekä valtakunnallisesti. Esitysmateriaali löytyy nettisivun uutisesta Kutsu etäporinoihin, kevät 2021 ja tässä se myös linkkinä: Vaikuttaminen 17.2.2021.pdf

Keskustelua herätti erilaiset käytännöt vanhempien osallisuudesta yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kautta, erilaisia kokemuksia oli kokoukseen osallistumisesta. Hyvä kokemus oli myös ennakkoon vanhempien kuuleminen ja viestin välitys yhdyshenkilön kautta, jos oli hankalaa löytää vanhempien edustajaa osallistumaan kokoukseen virka-aikaan.  

Vaikuttamismahdollisuuksia ja konkreettisia esimerkkejä löytyi muiltakin kouluilta, kuin Haukiputaan koulun vanhempainyhdistyksen esimerkeistä (jotka esitysmateriaalissa). Rajakylän koulun vanhempainyhdistys työstää yhteisiä suosituksia nukkumaanmenoajoista. Martinniemestä kuulimme vanhempien mahdollisuudesta maistaa kouluruokaa koululla. Monet olivat tehneet aloitteita liikenneturvallisuus asioissa, esittäneet kaupungille aloitteita suojatie korotuksiin yms. Päiväkotiesimerkkejä jäimme kaipaamaan ja aiemmin kuultuja hyviä kokemuksia välitti etäporinoita luotsannut Pirita Satomaa. Ota yhteyttä, jos jäit kaipaamaan yhteystietoa tai esimerkkiä.

Kuntavaalivaikuttamista toivottiin ja teemoihin aiheiksi esimerkiksi: lasten ja nuorisopsykiatrian tilanne, mielenterveyspalvelujen laatu ja saatavuus, palvelujen oikea-aikaisuus (palvelu tulee liian myöhään, jonotusaika pitkä), oppilashuoltoon paukkuja ennaltaehkäisevään työhön (jotta päästäisiin pureutumaan ongelmiin aikaisemmassa vaiheessa). 

Seuraavat kevään 2021 verkkotapaamiset päivitetään uutiseen: Kutsu etäporinoihin, kevät 2021. Muista tapahtumista ja tapaamisista ilmoitamme mm. Facebook ryhmässä, Instagramissa sekä täällä nettisivuilla.

Vuosikokous

Vuosikokouksessa 17.2.2021 hyväksyttiin yhdistyksen kokouksille äänestys ja vaalijärjestys, joten etäosallistuminen on jatkossakin mahdollista. Kokouksessa esitettiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus. Niihin ei löytynyt muutostarpeita, joten tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin. Kokouksessa vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2021–31.12.2021. Toimintasuunnitelma herätti keskustelua ja sitä päivitetiin kokouksessa. Lopulliset vuosikokousmateriaalit lisätään mahdollisimman pian sivun www.kouluvanhemmat.fi/yhdistys/ alalaidasta olevaan tiedosto-osioon. Nyt sieltä löytyy vuosikokoukselle esitetty materiaali.

Vuosikokouksessa valittiin uusia toimijoita

Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi vaittiin Anne Haimakainen. Lämpimästi onnea ja menestystä tehtävään Anne 🌹

Esittelypuheenvuorossa Anne toivoi, että voisimme jatkaa yhdistyksen kehittämistä siihen suuntaan, että kOuluvanhemmissa toimiminen olisi antoisaa ja mukavaa. 

Tarkoituksena olisi löytää sellaiset toimintatavat, että asiat hoituvat kunkin osallistujan kiinnostuksen ja osaamisen mukaan, eikä kukaan koe kuormittuvansa, vapaaehtoistyön säilyessä mielekkäänä.

Vuosikokouksessa valittiin uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle sekä toiminnantarkastajat kuluvalle toimintakudelle. Kiitos ja onnea kaikille valituille 💐 ja hyvää toimintavuotta.Kiitos myös toimintakautensa päättäneille toimijoille 🌹 ja tämän vuosikokouksen jouhevasti puheenjohtajana vetäneelle Janna Oikariselle.

Yhdessä olemme enemän ja voimme vaikuttaa.

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys 

  • tukee, kannustaa ja edistää vanhempaintoimintaa ja vanhempaintoimikuntia sekä kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyötä Oulussa
  • kokoaa yhteen oululaiset vanhemmat ja vanhempaintoimijat sekä yhteistyökumppanit = yhteistyö- ja keskustelufoorumi
  • järjestää tapaamisia sekä kampanjoita, tapahtumia ja koulutuksia, myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • vaikuttaa koulutukseen, kasvatukseen ja turvalliseen kasvuympäristöön liittyvissä asioissa (kannanotot, lausunnot ja mielipidekirjoitukset)

Yhdessä lastemme ja nuortemme hyväksi!

@kouluvanhemmat #kOuluvanhemmat  
Facebook-ryhmä | Facebook-sivu | Instagram | Twitter