Vanhempien osallisuus turvattava koulujen hyvinvointityössä

14.4.2022

Kannanottomme huoltajien osallisuudesta koululla tehtävässä hyvinvointityössä. 

Julkaistu Kalevan Lukijalta palstalla 13.4.2022


Artikkeli, johon tekstissä viitataan on julkaistu Kalevassa 10.4.2022 "Tavoitteena saada nuoret kouluun". 

Kalevan 10.4.2022 artikkelissa käsiteltiin ilmiötä koulua käymättömistä nuorista. Nuorten koulupoissaolojen taustalla kerrottiin olevan useita syitä kuten ahdistuneisuus, masennus ja sosiaalisten tilanteiden pelko. 


Mitä kouluyhteisöillemme on tapahtunut, kun nuoret eivät tunne omassa luokassa oloaan turvalliseksi ja hyväksytyksi? Onko huoltajat otettu mukaan oman luokan ja kouluyhteisön kehittämiseen kasvatuskumppaneina?

Koronapandemian takia lapsilta ja nuorilta on vaadittu sopeutumista. Useat rajoitustoimenpiteet ovat koskeneet vapaa-aikaa ja vaikuttaneet yksinäisyyden kokemuksiin. Perheissä on rajoitettu vapaa-ajan harrastuksia ja kavereiden kanssa olemista. Myös kouluissa eri luokkien välistä kanssakäymistä ja koko koulun yhteisöllisyyttä tukevia tilaisuuksia on rajoitettu.

Toiminnan rajoittuessa oppilasryhmiin, onko kohdennettu riittävästi resursseja niissä tehtäviin hyvinvointia, yhteishenkeä ja ryhmäytymistä edistäviin toimiin? Ovatko huoltajat tulleet kuulluksi ja nähdyksi  luokan dynamiikkaan liittyvissä haasteissa, jotka näkyvät kotona usein nuoren koulupoissaoloina?

Huoltajat tarvitsevat eväitä keskusteluun erilaisuuden hyväksymisestä, ryhmässä toimimisesta ja luokkatoverin arvostavasta kohtaamisesta koulun tekemän kasvatustyön tukemiseksi oman nuoren luokkaan liittyen. Liian usein huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on luokanopettajasta tai -valvojasta riippuvaa. 

Tarvitsemme yhteiset linjaukset ja käytännöt kodin ja koulun yhteistyöhön. 

Huoltajia tulisi kannustaa verkostoitumaan keskenään luokkien vanhempaintiimeiksi, mutta myös toimimaan aktiivisesti koko koulun oppilaiden hyvinvoinnin eteen vanhempaintoimikuntien kautta. 

Ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä kouluilla suunnittelee ja edistää yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä. Miten tämän ryhmän työ näkyy kouluyhteisössä ja huoltajille koteihin? Ovatko oppilaat ja huoltajat mukana ryhmän työskentelyssä? Onko heitä osallistettu hyvinvointikyselyiden tulosten työstämisessä? Onko huoltajille edes kerrottu kyselyiden vastauksissa nousseista asioista?

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys kokoaa yhteen oululaisia vanhempaintoimijoita. Törmäämme jatkuvasti siihen, miten huoltajien osallistaminen kouluilla tehtävään yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön riippuu täysin koulun omista linjauksista asettaen huoltajat näin eriarvoiseen asemaan Oulun tasolla.

Mielestämme koulujen oppilaiden eteen tekemä arvokas hyvinvointityö on tehtävä avoimeksi niin koulun henkilökunnalle, oppilaille kuin huoltajillekin. Kaikkien osallisuus on varmistettava kaikissa Oulun yksiköissä yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kouluyhteisöä kehittävässä ja hyvinvointia edistävässä työssä. Oulun kaupungissa on käynnistynyt tätä tukeva yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien kehittämistyö, toivottavasti sen kautta saamme asiaan kaivatun muutoksen. 


Anne Haimakainen

Vaikuttamistoimikunta

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

Yhteisöllisestä opiskeluhuollosta löydät lisätietoa:

  • THL linkki
  • Opetushallitus linkki
  • Oulun kaupungin opiskeluhuollon videot (sisältää osuudet myös yhteisöllisestä opiskeluhuollosta)  Esi- ja perusopetus linkki , toinen aste linkki

Mitä ajatuksia kannanottomme herätti? 

Kerro meille oma hyvä kokemuksesi siitä,

miten vanhemmat on otettu aidosti mukaan koulun hyvinvointityöhön.

 Laita viestiä vanhemmat.oulu@gmail.com.