Vanhempaintreffit ja vuosikokous Kumppanuuskeskuksella 25.2.2019

25.2.2019

Iltaa alusti yhdenvertaisuusasiantuntija Aslak Rantakokko kertoen Suomen Vanhempainliiton terveiset sekä hankesuunnittelija Elina Penger Pelastakaa Lapset ry:stä kertoen Yhteisöllinen kotoutuminen -hankkeesta. Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle puheenjohtajaksi Pirita Satomaa.

Pohdintaa kumppanuuksista Oulun Kumppanuuskeskuksella vanhempaintreffeillä.
Vuosikokouksessa sihteerin pestistä puheenjohtajaksi valittu Pirita Satomaa ja makea kauden aloitus.

Kokoonnuimme Kumppanuuskeskukselle maanantai-iltana 25.2.2019 vanhempaintreffeille sekä pitämään yhdistyksemme vuosikokous. Aloitimme kahvittelulla ja ensimmäisenä ääneen päästettiin Aslak Rantakokko Vanhempainliitosta. Hän kertoi EPelLI-hankkeen päättyneen, mutta hyvien käytänteiden levityksen ja yhdenvertaisuuden edistämisen jatkuvan valtakunnallisesti STEA:n rahoituksella.

Sari Haapakangas ja Aslak Rantakokko jatkavat Oulussa kolmivuotisen kohdennetun toiminta-avustuksen ansiosta Suomen Vanhempainliiton työntekijöinä. Työ on jatkoa EPeLI:ssä aloitetulle yhdenvertaisuustyölle valtakunnan tasolla, paikkakuntina ovat Lappeenranta, Espoo, Ilmajoki, Kuusamo ja Oulu. Aluehallintoviraston kautta heillä on lisäksi yhteistyötä johtamisnäkökulmasta myös muille paikkakunnille. Käytännössä vaikuttaminen ja työ toteutuu usein koulutuksena ja materiaalin tuottamisena kodin ja koulun väliseen toimintaan. Rantakokko korostaa, ettei pitäisi puhua koulukuntoisesta lapsesta vaan lapsikuntoisesta koulusta ja kaikilla lapsilla ja nuorilla pitäisi olla turvallinen kouluympäristö. Hän jakoi meille Yhdenvertaisuutta päiväkotiin, kouluun ja vanhempaintoimintaan -esitteen, joka löytyy sähköisenä: https://vanhempainliitto.fi/esitteet/yhdenvertaisuutta/ .

Rantakokko kannustaa vanhempaintoimijoita lähettämään uutisia toiminnastaan liiton viestintään jaettavaksi eteenpäin ja osallistumaan koulutuksiin esimerkiksi yhteistyökumppani Opintokeskus Siviksen kautta. Kuntakohtaisilla vanhempainyhdistyksillä on mahdollisuus hakea liiton alueraha-järjestöavustusta, jonka raportointi- ja hakuajankohdista saimme muistinvirkistystä. Kuulimme myös Ammatit tutuksi nuorelle -kampanjasta.

  • Uutisia vanhempaintoiminnasta: somen kautta yksityisviestillä tai tägäämällä liitto postaukseen tai työntekijälle, esim. leena.herlevi-valtonen (a) vanhempainliitto.fi osoitteeseen
  • Opintokeskus Sivikseltä löytyy koulutuksia järjestötoiminjoille: https://www.ok-sivis.fi/
  • Kansalaisareena järjestää yhdistyksen hallinto-webinaarikoulutuskokonaisuuden. Koulutuksia ja tapahtumia löytyy www.ihimiset.fi sivustolta.
  • Ammatit tutuiksi nuorelle kampanja: ”Työelämän monet polut ja erilaiset taidot – Ammatit tutuiksi yläkoululaisille on 8.-9. luokkalaisille suunnattu ammatinvalintaa tukeva kampanja. Sen yksinkertainen ajatus on kertoa nuorille erilaisista ammateista, työelämäpoluista ja työarjesta. Kampanja järjestetään yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Tarkoituksena on, että vanhemmat voivat esitellä ammattejaan nuorille.”  https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/ammatit-tutuiksi-ylakoululaisille/

Seuraavaksi ääneen pääsi Elina Penger esitellen Yhteisöllinen kototutuminen -hanketta. Hankkeeseen kutsutaan vapaaehtoisia perheitä ja henkilöitä mukaan. Penger ehdotti yhteistyötä alueelliselle vanhempainyhdistykselle koulujen kanssa toteutettaviin vanhempainryhmiin, tarkoituksena tukea vanhemmuutta matalalla kynnyksellä. Lisätietoa hankkeesta kokonaisuutena: https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/kehittamistoiminta/yhteisollinen-kotoutuminen/.

Alustajien jälkeen pidimme esittely- ja kuulumiskierroksen. Pohdimme hyviä kumppanuuksia ja toimintamme tavoitteitta sekä tulevaisuusnäkymiä.

  • Toivomme edustajia päiväkotien ja koulujen vanhemmista alueelliseen vanhempainyhdistykseen
  • Yhdistys voi valita keskuudestaan edustajan/edustajia erilaisille päiville, seminaareihin ja koulutuksiin, tulossa mm. Oppimisen ja kasvun tuen -päivät, Luokanopettajienpäivät ”popup tapahtuma”, VIP-verkoston tapahtumat
  • Tiivistetään yhteistyötä kaupungin SiKu suuntaan, tiedustellaan, onko heillä kartoitettuna ja tiedossa kotikoulutoimikuntien vetäjien yhteystietoja tiedonkulun parantamiseksi
  • Vieraillaan ja jalkaudutaan vanhempaintoimintaan, kaupungin toimintarahaa saaneet vanhempaintoimikunnat – tuodaan toimintaa näkyväksi

Tapaamisen lopuksi pidimme Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen, jossa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Pirita Satomaa ja hallitukseen Kaisu Lyöri (Haave, Pateniemen koulun vtk), Vesa Ilola (Paulaharjun koulun vtk), Päivi Sarome (Haave, Pateniemen koulun vtk), Sari Laitila (Runokerän pvk) ja varajäseniksi Satu Viuhkola-Paananen (Ritaharjun koulun vtk) ja  Anne Haimakainen (Haukiputaan koulun vy). Toiminnantarkastajina jatkavat Sari Törmänen ja Päivi Pirnes. 

Ilosta ja vireää kevättä kaikille!