Terveisiä koulurauha-vanhempainillasta

20.8.2022

Suomen Vanhempainliitto järjesti torstaina 18.8.2022 koulurauha-vanhempainillan, jonka aiheena oli positiivinen pedagogiikka kodin ja koulun yhteistyössä.  Illan ohjelma oli koottu Eliisa Leskisenojan alustuspuheenvuorosta sekä kommenttipuheenvuoroista.

Koulurauha-vanhempainillan aluksi Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones toivotti kuulijat tervetulleeksi korostamalla Yhteistyön, Yhteisön rakentamisen ja Ystävällisyyden merkitystä. Lue myös blogikirjoitus aiheesta täältä.  Järjestötoiminnan asiantuntija Anri Leveelahti kävi läpi illan ohjelman.

Kuva Pexels, Pixabay

Tilaisuuden alustuspuheenvuorossa Oulun normaalikoulun KT lehtori Eliisa Leskisenoja avasi kuulijoille positiivisen pedagogiikan keskeisiä ajatusmalleja erityisesti myönteisen kodin ja koulun yhteistyön luomisen näkökulmasta. 

Eliisa Leskisenojan puheenvuorosta poimittuja positiivisen pedagogiikan avainteemoja ja tavoitteita:

 • lapsen hyväksyminen ja arvostaminen omana itsenään
 • arvostava ja välittävä kohtaaminen
 • vahvuuksien tunnistaminen, harjoittaminen, hyödyntäminen
 • hyvinvointitaidot ja niiden merkitys
 • hyvään keskittyminen
 • onnistumisista iloitseminen
 • paras versio itsestä
 • se mihin keskitymme, lisääntyy
 • näkemiin negatiivinen vinouma, tervetuloa positiivinen ajattelu

Kodin ja koulun yhteistyön voimasta Leskisenoja listasi esityksen aikana monia tutkimukseen perustuvia etuja. Niitä olivat mm: poissaolojen vähentyminen, itsetunnon vahvistuminen, myönteisempi kouluasenne, parempi käyttäytyminen koulussa, koulumotivaation lisääntyminen, parempi koulumenestys.


Illan aikana meitä vanhempia muistutettiin, siitä, että vaikka kodin ja koulun yhteistyö on koulujohtoista, sitä kannattelemaan tarvitaan myös meitä vanhempia.


Meidän vanhempien on hyvä muistaa, että hedelmällinen yhteistyö on aina kaksisuuntaista. On tärkeää, että olemme kiinnostuneita lapsemme koulupäivän tapahtumista. Leskisenoja kannustaa kyselemään koulukuulumisia, vaikka lapsi ei niitä aktiivisesti itse kertoisi. Myös kotitehtävien ääreen tulisi välillä pysähtyä yhdessä, vaikka lapsi hoitaisikin ne itsenäisesti. Wilma-merkinnöistä kannattaa iloita yhdessä lapsen kanssa.

Tärkeä sanoma on myös, että lapsen kuullen tulisi puhua koulusta ja opettajasta myönteisesti. Leskisenoja perää meiltä vanhemmilta oman lapsemme asiantuntijoina rohkeutta ja aloitteellisuutta. Oman lapsemme asiantuntijoina hän rohkaisee olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä kouluun. Hänen mukaansa voisimme vanhempaintoiminnassa ottaa mallia maista, joissa vanhemmat osallistuvat koulun arkeen tarjoamalla omaa aikaa ja osaamista kouluyhteisön käyttöön. Hyvä muistutus on myös antaa koulun aikuisille kiitosta aina kun siihen on aihetta. Leskisenojan mukaan vanhemman osallistuminen koulun toimintaan viestii osaltaan lapselle koulutyön olevan tärkeää. 

Lisätietoa: www.eliisaleskisenoja.com

Eliisa Leskisenoja: Positiivisen pedagogiikan työkalupakki

Voit tehdä halutessasi VIA luonteenvahvuus-luokittelutestin osoitteessa: https://www.viacharacter.org .Testi on ilmainen, mutta vaatii rekisteröinnin.

Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Anne Haimakainen osallistui tilaisuuteen omalla kommenttipuheenvuorollaan "Vanhempaintoiminnan merkitys kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamisessa"

Alueelta kerättyjä esimerkkejä siitä, miten vanhemmat voivat osallistua kouluyhteisön hyvinvointityöhön: 

 • Koulun korva, vanhemmat ja isovanhemmat mukaan välitunneille  https://vanhempainliitto.fi/videot/koulun-korva/
 •  Erkkavanhemmat  https://vanhempainliitto.fi/videot/erkkavanhemmat/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
 • Mukana koulun arjessa, esim. Apukädet toiminta
 • Vanhemmat mukaan yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään
 • Oppilaskuntien kanssa tehtävä yhteistyö, ideat toimintaan suoraan oppilailta
 • Muut vanhempainyhdistyksen kampanjat esim. suojateiden turvaaminen, heijastinratsia,
  jalkautuminen nuorten pariin. Hyvä kohta antaa positiivista palautetta lasten ja nuorten oikeanlaisesta toiminnasta. 
 • Vuoden kasvatuskumppani - valinta koulun henkilökunnasta huoltajille tehdyn kyselyn pohjalta.
  Palautteiden välittäminen niitä saaneille henkilöille myös. Kehu kiitä kannusta, positiiviset Wilma-viestit.

Toive työelämän hyvinvointityöhön: Työnantajat voisivat tarjota "tunti liikuntaan viikossa" rinnalle vaihtoehdoksi "tunti vapaaehtoistyöhön viikossa"- mahdollisuutta. Vanhempaintoiminta vapaaehtoistyön muotona voi osaltaan lisätä osallistujan hyvinvointia.

Kiitämme Suomen Vanhempainliittoa tilaisuuden järjestämisestä! Oli hienoa olla mukana!

Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtajan ja Liperin kunnan Ylämyllyn koulun rehtorin Antti Ikosen kommenttipuheenvuoro sisälsi vahvan viestin siitä, että hihat on käärittävä ja ryhdyttävä tekemään työtä kodin ja koulun yhteistyön eteen. Hän korosti erityisesti kasvokkain kohtaamisen merkitystä sekä tutuiksi tulemisen tärkeyttä yhteistyön jälleenrakentamistyössä.

Suomen Vanhempainliiton erityisasiantuntija Tuija Metso esitteli omalla vuorollaan Suomen Vanhempainliiton Kirjauksista käytäntöön - Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä - työkalua.  Metso kannustaa vanhempainyhdistyksiä ja vanhempia tutustumaan työkaluun ja kokeilla sen käyttöä vanhempainyhdistyksessä. Työkalun teemat sisältävät myös tsekkauslistan ja toimintavinkkejä. Koulun rehtorille kannattaa viestiä työkalusta. Sen avulla voi helpolla tavalla tehdä koulun tukena ehdotuksia kodin ja koulun yhteistyön kehittämisestä. Tutustu työkaluun: https://vanhempainliitto.fi/johtajalle/kymmenenaskelta/

Valtakunnallinen koulurauha julistettiin 17.8.2022 . Tämän vuoden oppilaiden valitsema teema on "Kaikille kaveriksi". Teemalla halutaan muistuttaa toisten huomioimisesta ja kaikkien mukaan ottamisesta. On tärkeää, että kaikilla on kaveri. Hieno teema myös meidän kOuluvanhempien mielestä!

Ollaan me vanhemmatkin hyviä vanhempikavereita toisillemme vertaistukea ja aikaamme antaen. 

Positiivista kaudenaloitusta kaikille vanhempaintoimijoille ja voimia kaikille perheille syksyn arkeen!