Terveiset 25.2.2020 vanhempainfoorumista

26.2.2020

Tämänkertaisessa vanhempainfoorumissa paneuduttiin hyvinvointikyselyihin ja niiden hyödyntämiseen paikallisesti. Keskustelua virisi niin avoimista oppimisympäristöistä, kuin vanhempaintoiminnan vinkeistä ja tarkoituksen kirkastamisesta. Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus ja puheenjohtajana jatkaa toiselle kaudelle Pirita Satomaa.

Pirita Satomaa toivotti kaikki tervetulleeksi ja aloitti illan kertomalla Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen toiminnasta osittain Suomen vanhempainliiton kanssa tehdyn materiaalin avulla. Maksulliset liikuntapäivät ja koulujen erilaiset linjaukset nostivat keskustelua.

Sari Haapakangas vanhempainliitosta kertoi tarkemmin vanhempien edustajuudesta yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä sekä apukäsitoiminnasta kouluilla. 100 ovea avoinna- hankkeen kautta on muutamalla koululla vielä mahdollisuus saada kokemusasiantuntija koululle ilmaiseksi. Tutustumiskierroksella herätti keskustelua myös ekaluokkalaisten ja koululaisten pärjääminen avoimissa oppimisympäristöissä.

Hyvinvointikyselyt vanhempien näkökulmasta - pajatyöskentely

Aluksi keskusteltiin kyselyistä yleensä, esimerkiksi mikä on hyvinvointikysely ja mitä ovat kouluterveyskyselyt sekä kenelle ja missä niitä toteutetaan. Kouluterveyskyselyn Oulun tason tuloksista jaetaan erillinen tiedosto osallistujille tapahtuman materiaalin mukana.

  • Lapset ovat hyvinvointikyselyissä kertoneet, että heitä ei kohdata riittävästi aikuisten taholta. 
  • Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn järjestäminen on siirtymässä tulevaisuudessa oppilashuollolle. Kaupungin linjaus on, että se tulee kaikille kouluille ja järjestetään joka toinen tai kolmas vuosi.
  • Se on systemaattinen kysely, jossa on seuranta, sekä toimet esille nousseisiin asioihin.
  • Paikallinen hyvinvointityön jalkauttaminen oppilaille, henkilökunnalle ja vanhemmille merkityksellistä, että miten tuloksiin reagoidaan.
  • Sari Haapakangas mukana vanhempien osion kehittämisessä: suunnitteilla Vanhempainiltamalli, joka vietäisiin kaikille kouluille. Pilotointi Aseman koululla. 
  • Pajatyöskentely toteutettiin Padletin avulla.

Pajan jälkeen nautimme välipalaa ja oli hetki aikaa keskustelulle. Tässä yhteydessä jaettiin materiaali-kassit tapahtumaan osallistuneille vanhempaintoimikuntien edustajille. Kesy-korttipakka arvottiin osallistujien kesken.


Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen vuosikokous

Vuosikokouksessa valittiin hallitukseen jäseniä erovuoroisten tilalle ja nykyinen puheenjohtaja jatkamaan pestiään toiseksi vuodeksi. Tarkemmat tiedot löytyvät yhdistys-sivun alaosasta, myös vuosikokousmateriaalit ja pöytäkirja (tarkastuksen jälkeen) löytyvät sieltä.

Keskustelussa tuli esiin, että kaivataan aktiivisempaa roolia kirjoittaa kannanottoja lehtiin. Siihen on mahdollisuus vaikuttaa jokaisen jäsenen. Keskusteltiin edelleen avoimista oppimisympäristöistä. Pohdittiin edellisen vanhempainfoorumin aiheesta nousutta tarvetta sen jatko työstämiseen, järjestetäänkö vanhemmille esimerkiksi kysely ja aiheesta paneeli tai dialogirinki? 

Keskustelua vuosikokouksen jälkeen

Kerrottiin, että kevään 2020 kampanja, Mitä kuuluu somessa? -kilpailu, on käynnissä. Pohdittiin netti-ympäristöjä: kirjastossa on avoin netti, josta on pääsy kaikkialle, vaikka kotona rajoitetaan pääsyä. Osalla nuokkareista rajoitetaan nettiä sekä on ikärajoituksia. Pelit ja niiden ikärajat nuokkarilla puhututti. Yhteisiä pelisääntöjä kaivattiin ja vanhempien keskinäistä yhteyttä asioihin liittyen. Näitä asioita voisi yhteistyössä työstää Turvallinen Oulu-hankkeen kanssa. Tuli esiin, että kaivattiin alueellisia Turvallinen some -tapahtumia (vastaava kuin Pohjankartanon vanhempainilta 13.2.). 

Päivi Pirnes kertoi Suomen vanhempainliiton johtokunnan kuulumisia ja kannusti ehdokkaaksi liiton johtokuntaan. Lopuksi nousi vielä toiveita keskustelu ja verkostoitumis -tapahtumista ja alustoista. Pohdittiin, tulisiko alueellisen olemassa olevia kanavia hyödyntää ja muokata paremmiksi sekä tunnettavuutteen panostaa edelleen, esimerkiksi Wilma tiedottein.

Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille ja myötävaikuttaneille! Seuraavaa tapaaminen on alustavasti 18.3. ja suunnitteilla vanhempainverkosto-tapaaminen huhtikuun lopulle.