Kiusaamisen vastainen työ kuuluu kaikille - mielipidekirjoituksemme Kalevassa

14.12.2023

Teimme vaikuttamistoimikunnan työstönä mielipidekirjoituksen Kalevaan kiusaamisen vastaisesta työstä, joka mielestämme kuuluu meille jokaiselle. Otimme myös kantaa kiusaamiseen liittyviin artikkeleihin.

Mielipidekirjoitus julkaistiin Kalevassa 14.12.2023 , linkki

Kiusaamisen vastainen työ kuuluu kaikille (alkuperäinen Kalevaan lähetetty teksti)

Sanomalehti Kaleva on tarttunut juttusarjassaan kouluterveyskyselyn tuloksiin. Kiusaaminen oli pääteemana 24.11. ilmestyneessä artikkelissa (linkki, maksumuuri) . Kiitämme jutun lähestymiskulmaa, jossa päähuomion sai kiusaamisen vastainen työ tilastojen molempien ääripäiden kouluissa. Kiitämme myös sivistys- ja kulttuuripalveluiden kannanottoa kiusaamiseen liittyen Kalevan Lukijalta-palstalla 29.11.  (linkki, maksumuuri)

Kalevassa 8.12. puolestaan julkaistu artikkeli ja taulukko Oulun kouluista (linkki, maksumuuri) olisi kaivannut mielestämme parempaa taustatyötä. Artikkelissa jäi epäselväksi millä perusteella muuttujat taulukkoon oli valittu. Koulun kokonaisoppilasmäärä olisi ollut hyvä mainita. Taulukon tilastointia on jo jouduttu lehden toimesta oletettavasti koulujen yhteydenottojen jälkeen korjaamaan useamman koulun kohdalla. Mutta se mikä on kerran julkaistu, on jo ehtinyt jäädä lukijoiden mieliin. Koulun maine on saattanut saada aiheettoman kolhun. 

Meille vanhemmille ja vanhempaintoimijoille oman lapsen koulun maine on tärkeä asia. Sitä vaalitaan esimerkiksi puuttumalla somekirjoitteluun ja kannustamalla käymään keskustelu somen sijaan suoraan koulun kanssa  kasvatuskumppanuuden hengessä tai vaikuttamaan asioihin vanhempaintoimikunnan ja koulun henkilökunnan kanssa tehtävän yhteistyön kautta. 

Kodin ja koulun yhteistyö on avainasemassa kiusaamisen vastaisessa työssä. Huoltajilla täytyy olla selkeä tieto siitä, miten omalla koululla kiusaamistapauksia hoidetaan. Kiusaamisen vastaiseen työhön tulee sitouttaa myös oppilaat sekä huoltajat. Vanhempaintoimikunnat voivat tuoda esiin huoltajien näkökulmia yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä. Hyvä kiusaamista ennaltaehkäisevä toimintamalli on Koulun korva-toiminta, jossa vanhemmat ja isovanhemmat osallistuvat turvallisina, läsnäolevina aikuisina koulun välitunneille. Koulun korva-toiminnasta löytyy lisätietoa Suomen Vanhempainliiton sivulta. Tärkein kasvatustyö kiusaamiseen ennaltaehkäisemiseksi tehdään kuitenkin kotona. Erilaisuuden hyväksyminen sekä jokaisen ihmisen kunnioittaminen ja hyväksyminen omana itsenään opitaan kotona. Millaista arvopohjaa sinä välität keskusteluissa ja vaikkapa somekirjoitteluissa lapsille ja nuorille? Puhutaanhan toisista hyvää selän takana.

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

Vaikuttamistoimikunta


Vaikuttamistoimikunnan jäsenten kommentteja aiheesta kirjoitusta työstäessä: 

  • Aikuisten tulisi havainnoida omaa käyttäytymistä ja toimintaa ja heidät tulisi vastuuttaa tekemään osansa. 
  • Vanhemmat kaipaavat tietoa siitä, miten koulujen KiVa-tiimi toimii. Kuinka paljon lasta kuullaan siinä, miten hän toivoo kiusaamisasiaa hoidettavan, vai onko kyse läpivietävästä automaattiratkaisusta?
  • Koulujen toivotaan jakavan hyviä kiusaamisen vastaisia käytäntöjä keskenään.
  • Oman koulun kiusaamisen vastainen malli tulee selkeästi informoida sekä oppilaille että huoltajille ja siihen tulee sitouttaa kaikki osapuolet. 
  • Toimintamalleista ei tule poimia vain esimerkiksi puuttumisen mallia, vaan tulee sitoutua ohjelman noudattamiseen kokonaisuudessaan (myös ennaltaehkäisevä työ oppituntien muodossa sekä vanhempien infoaminen ja sitouttaminen).