Lomautussuunnitelmiin toivotaan harkintaa ja lapsivaikutusten arviointia

15.5.2020

Toivomme lapsivaikutusten arviointia ja harkintaa Oulun kaupungin henkilöstön lomautussuunnitelmiin syksylle 2020. Kaupunginihallituksella on kokous maanantaina 18.5. ja esityslistalla on  40 miljoonan euron säästötavoite henkilöstökuluihin vielä tälle vuodelle. Koulujen osalta lomautussuunnitelman toteutuminen tarkoittaisi opettajille, ohjaajille, kuraattoreille ja psykologeille arviolta kolmen viikon lomautusta, rehtoreilla ja koulusihteereille kuuden viikoon lomautusta ensi syksynä, ennen vuoden 2020 päättymistä. Päiväkotien osalta on suunnitelmissa lomautukset myös vastaavan jaon mukaan (toiminnallinen työ 14 vrk , hallinnollinen työ 28 vrk).


Oulun kaupunginhallituksen jäsenille tänään lähetetty viesti


Oulun alueellinen vanhempainyhdistys tuo teille viestiä oululaisilta vanhemmilta ja huoltajilta. Me olemme huolissamme lomautussuunnitelmista, jotka koskevat koko Oulun henkilöstöä toteutettavaksi vielä tälle vuodelle. Ymmärrämme, että koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika lisää kuluja ja säästöpaineita sekä vaatii talouden arviointia ja toimia. Ymmärrämme myös sen, että taloudellisesti on valittavissa vain eri tavalla kipeitä vaihtoehtoja. Talouden arvioinnin lisäksi tulisi arvioida myös huolellisesti eri vaihtoehtojen ja toimenpiteiden vaikutukset hyvinvointiin. Olisi tärkeää tehdä lapsivaikutusten arviointi ennen päätöksiä sekä kartoittaa perheisiin kohdistuvat vaikutuksia pidemmällä aikavälillä.

Lomautusten vaikutukset lapsiin ja perheisiin muistetaan ja niitä pelätään

Perheiden muistissa on yhä vuoden 2014 lomautukset, jotka tapahtuivat ns. normaalioloissa ja vaikuttivat silti hyvin pitkään. Vanhempien muistissa on myös omat lapsuus- ja nuoruusaikojen lamavuodet 1990-luvulla. Keväällä 2020 monia ennaltaehkäiseviä palveluja ajettiin alas koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Ilman säästötoimenpiteiden harkittua rytmitystä ja kohdennusta vaarana voi olla jatkossa hallitsematon tilanne, jossa lomautusten ja irtisanomisten myötä päädytään lopulta turvaamaan vain lakisääteiset palvelut. Tämä tarkoittaisi hallitsemattomassa tilanteessa ennaltaehkäisevän työn katoamista 2-4 vuoden aikana, kuten katosi lamavuosienkin aikana.

Koronakevään ja lomautusten yhteisvaikutus

Poikkeustilanne kevään aikana on jo kuormittanut perheitä. Tuen tarve ei ole hävinnyt, eivätkä lomauttamiset edesauta toipumista raskaasta keväästä. Toipumiseen tarvitaan vahvaa oppilashuoltoa, opettajien ja varhaiskasvattajien läsnäoloa lasten arjessa, harrastustoimintaa, nuorisotyötä ja taidevirikkeitä. Korona-ajan pelot on kohdattava ja käsiteltävä. 

Lisäksi koronatilanne on aiheuttanut joidenkin oppilaiden kohdalla aukkoja oppimistavoitteissa. Näiden aukkojen paikkaaminen ei tule onnistumaan, jos käytännössä koko syksystä tulee rikkonainen opettajien ollessa lomautettuina. Myös esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisten päättöarviointi herättää huolta: kemian tai fysiikan kurssi sijoittuu syksyyn/kevääseen. Jos oppilaat eivät saa kuuteen viikkoon tehdä niihin liittyviä laborointeja, jotka edellyttävät opettajan valvontaa, voidaan kysyä, miten oppimista voi tapahtua? Erityinen huoli on koulua käymättömien ja erityislasten tilanteesta. Varhaiskasvatus tukee merkittävästi lasten hyvinvointia ja mahdollistaa aikuisten työssäkäynnin. Säästäminen näissä kostautuu vääjäämättä myöhemmin kasvavina kuluina korjaavalla puolella.

Päiväkotien ja koulujen henkilökunnan lomautuksista kärsisivät eniten erityisperheet, yksinhuoltajaperheet, maahanmuuttajaperheet ja lapsirikkaat perheet, samat ryhmät, jotka jo koronakevään aikana ovat arjessaan joutuneet jaksamisensa äärirajoille.

Vastustamme hallitsemattomia lomautuksia, jotka rikkovat perheiden turvallisuuden tunteen

Suunniteltujen lomautusten myötä panostukset lasten ja perheiden hyvinvointiin olisivat riittämättömiä ja vaarana on eriarvoisuuden ja syrjäytymisen lisääntyminen entisestään. Työn määrä ei ole vähentynyt, pikemminkin lisääntynyt. Huolemme vanhempina ja huoltajina on henkilökunnan jaksaminen, henkilökunnan siirtymät sijaistamassa toisiaan luokasta luokkaan ja nostamassa koronan leviämisriskiä tai kokonainen luokka ilman valvontaa puuttuvan henkilökuntaresurssin myötä. Koronatilanne voi tulla vaatimaan joustoja sekä luovia ratkaisuja vielä pitkään.

Tutkijat toivovat, ettei koronakeväästä muodostuisi lamauttava sukupolvikokemus. He selvittävät sen vaikutuksia välittömästi ja pidemmällä aikavälillä. Kunnan tulisi tarjota tilanteeseen loppuvuodesta pehmentäviä, eikä koventavia ratkaisuja siirryttäessä kohti uusnormaalia.

Syksyn turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö tulee varmistaa jo kesällä. Turvallisuutta ei lisää lomauttamisuhka, joka jää leijumaan kesän ylle. Yhdenkään perheen ei tulisi nyt myöskään jäädä yksin ja vailla tukea sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluista kuten perhetyö, terapiat ja kotiapu. Ennen kaikkea lapset ja nuoret tarvitsevat turvallisia aikuisia turvallisessa koulu- ja päiväkotiympäristössä. Miten tämä voidaan taata jos henkilökunta on vuoronperään lomautettuna syksyllä, jokainen lähes kolme viikkoa? Emmekö oppineet etäkoulujakson alun hallitsemattomista lomautuksista/ työn keskeyttämisistä vaikkapa koulunkäynninohjaajien suhteen? 

Lapsiystävällinen Oulu?

Jos Oulun kaupunki haluaa esiintyä Lapsiystävällisenä kuntana, Unicefin juuri myöntämän tunnustuksen mukaan, sen tulisi erityisesti tässä tilanteessa käyttää lapsivaikutusten ennakkoarviointia päätöksenteossa. Keväällä 2020 lasten perusoikeudet ja lapsen etu jäivät poikkeustilanteessa vaillinaisiksi ja niitä ei pitäisi Oulussa polkea uudestaan. Voidaan myös kysyä, onko vallitsevassa taloustilanteessa järkevää laittaa jopa 20 miljoonaa euroa kulttuuripääkaupunkihakuun, jos samaan aikaan erityisesti lapsiperheiden hyvinvointia heikennetään lomautuksilla? Onko kaupunginhallitus selvittänyt, miten mahdolliset lomautukset vaikuttavat syksyn valtiontukiin esimerkiksi erityisen tuen osalta?

Vesa Vihriälän johtama “talousviisaat” -ryhmäläiset osoittivat tiekartan raportissaan. Ensin elvytetään (eli taataan perheiden kokonaishyvinvointi poikkeusoloissa) ja sitten sopeutetaan (eli ymmärretään, että säästöjä tarvitaan). Säästöihin varaudutaan siten mahdollisimman pian, mutta kriittiset toimet aktivoidaan vasta vuoden 2021 aikana. Ei siis vielä 2020 syksyllä.

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys vetoaa kuntapäättäjiin, että lapsia, nuoria ja perheitä koskevista lomautuksista luovuttaisiin. Lisäksi toivomme, että lapsivaikutusten arviointi huomioitaisiin kaikessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa.


Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

www.kouluvanhemmat.fi

@kouluvanhemmat #kOuluvanhemmat  

Facebook | Instagram | Twitter