Kuulumiset lokakuun tapaamisesta päiväkoti Runokerässä

7.11.2017

Mitä on hyvä päiväkodin/koulun ja vanhempien yhteistyö? Esimerkkinä vanhempaintoiminta päiväkoti Runokerässä ja keskustelua aiheesta

Kävimme kOuluvanhemmat-treffien vierailulla yksityisessä päiväkodissa nimeltään Runokerä, joka sijaitsee Oulun Kirkkokankaalla. Runokerä on perustettu vuonna 2015 ja vuotta aiemmin Haapalehdossa sijaitseva päiväkoti Satusiipi, kertoo Satusiipi päiväkodit Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja Marita Korva. Miten lasta kohdellaan – oli ja on perustava ajatus päiväkodeissa. Sekä miten toimii vuorovaikutus lasten ja kasvattajien (perheessä ja päiväkodissa) välillä. Vanhempaintiimit perustettiin, jotta tiedetään mikä on "teidän" eli hoidossa olevien lasten vanhempien mielestä lapselle tärkeintä, kertoo Marita Korva.

Tapaamisessa oli mukana Oulun kaupungin sivistys ja kulttuuripalveluista varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen ja pohjoisen alueen aluepäällikkö Pirjo Koret. He toimivat vanhempainfoorumien uusina vastuuhenkilöinä ja kontaktina alueellisen vanhempainyhdistyksen suuntaan ja toivat kaupungin terveisiä ja kuulumisia varhaiskasvatuksesta ja yhteistyömahdollisuuksista.

Päiväkoti Runokerän arjen toiminnasta vastaava päiväkodinjohtaja Marjo Teräs kertoi tiiviistä yhteistyöstä vanhempien kanssa sekä lasten osallisuudesta

Vanhempaintiimissä kokoontuu 2-3 työntekijää ja noin 8 vanhempaa. Mukana on eri ikäisten lasten ryhmästä vanhempia ja sekä isiä että äitejä. Osa vanhemmista sitoutuu toimintaan koko kaudeksi, mutta tapaamiseen voi tulla vanhempia yksittäiselle kerralle mukaan käymään milloin haluaa. Sitoutuminen halutaan jatkuvuuden kannalta ja siinä ei ole ollut ongelmaa, tapaamiset olleet niin mielekkäitä ja virkistäviä.

Yhteistyö tuo avoimuutta, joka lisää puolestaan ymmärrystä ja antaa uusia näkökulmia sekä vanhemmille että työntekijöille, kertoo Marjo Teräs. Yhteistyö on saman asian ajamista: ”yhdessä me voidaan tehdä tästä päiväkodista niin hyvä kuin me haluamme”. Vanhempien edustaja täydentää: ”Ei arvostella vaan arvostetaan toisiamme”. Vanhempien on helppo arvostaa työntekijöitä, kun tietää heidän kuulevan ja arvostavan lapsiansa.

Vanhempaintiimi ”ei ole vain olemassa” vaan sillä tärkeä oma tehtävä. Marjo kertoo vanhempaintiimin olevan myös osa toiminnan arviointia ja kehittämistä eli johtajuutta.

Merkityksiä:

  • Vanhempaintiimi ei ole päiväkodin näkökulmasta taakka, vaan asenne on  ”jes, onpa mahtava, että vanhempaintoimikunta on olemassa”
  • Sanoja, jotka kuvaavat Runokerän vanhempaintoimikuntaa: keskustelu, huumori, kehittyvä, hyvä tahto, osallistuminen, sitoutuminen
  • Aidosti aikuiset tekee yhteistyötä toinen toisiaan tukien = yhteinen projekti
  • Vanhempaintiimillä on tärkeä rooli, se peilaa toimintaa ja on osa arviointia, ei ole olemassa "muuten vaan"
  • Lisää avoimuutta
  • Haastaa ja kyseenalaistaa, auttaa alati kehittymään
  • Vanhempaintoiminta tuo ulottuvuutta ja uusia näkökulmia toimintaan
  • Ollaan saman pöydän ääressä tasaveroisina ja samanarvoisina

Yksi vanhemmista kertoo arvostavansa päiväkodin säännöllisiä lasten kokouksia, jolloin lapset kertovat tärkeitä asioita päiväkodin johtajalle ja joskus toisin päin. Lapset tulevat kuulluksi ja ovat osallisia. Vanhemmat ovat vanhempaintiimin lisäksi tervetulleita koska vaan osallistumaan päiväkodin päivään ja sovitusti retkiin.

Kiitos vierailusta päiväkoti Runokerälle ja kaikille mukana olleille!

Jatkoimme illassa keskustelua osallisuudesta myös koulumaailmassa, mitä se voisi olla oppilaiden ja vanhempian osalta ja mitä kokemuksia läsnäolijoilla oli kertynyt aiheesta.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Teksti Pirita Satomaa, kuvat Kaisu Lyöri