kOuluvanhemmat tapaaminen Hiukkavaaratalossa 7.9.2017

8.9.2017

Tutustuimme uuteen Hiukkavarataloon ja sen muunneltaviin ja joustaviin oppimisympäristöihin. Vaihdoimme kuulumisia vanhempaintoiminnasta Oulussa sekä alueyhdistyspäiviltä.

Hiukkavaara talon ilmettä

Hiukkavaaratalon johtaja ja koulun rehtori Anne Moilanen esitteli taloa tapaamisen aluksi

Hiukkavaaratalo on monitoimitalo, jossa toimii päiväkoti, nuorisotila Hiukkis, koulu, Hiukkavaaran kirjasto sekä erilaisia taiteen ja kulttuurin palveluita.

Koulu on aloittanut toimintansa tänä syksynä ja lukuvuonna 2017-2018 koulussa opiskelevat luokat 1-3. Lisäksi koulu toimii väistökouluna Jokirannan koulun oppilaille. Koulu on suunniteltu noin 700:lle oppilaalle.

Koulun toiminta perustuu avoimiin oppimisympäristöihin. Koululla on erilaisia, viihtyisiä, oppimispesiksi kutsuttuja monimuotoisia oppimistiloja. Niitä ovat kaksi esi- ja alkuopetuksen pesää, 5-7 luokille suunnattu pesä sekä 8-9 luokille suunnattu pesä. Oppimispesissä on oppimisen toriksi kutsuttu isompi avoin tila sekä lisäksi eriyttämistiloa, joita rajataan seinillä, sermeillä, tilanrajaajilla tai verhoilla. Lisäksi on teknisen työn tila, teknologiatila, kuvaamataide- ja tekstiilityön tila sekä animaatiotila. Teknisen työn tilassa on myös vex-robotiikka-tila.

Oppimisipesissä opiskellaan luokkarajattomasti. Tämä edellyttää opettajilta yhteistyötä ja etukäteissuunnittelua opetuksen järjestämisessä. Jokaisella oppilaalla on oma oppimispolku.

Äänieristykseen on panostettu. Äänet eivät kuitenkaan häiritse lapsia, sillä monimuotoiseen oppimiseen sisältyy asioiden oppiminen vertaisoppimisen kautta, mikä tarkoittaa keskustelua, asioista innostumista, ryhmässä tekemistä. 

Erityisoppilaiden erityisyys ei nouse esiin tässä uudenlaisessa oppimisympäristössä niinkuin normaaleissa kouluissa. Isoon joukkoon mahtuu erilaisuutta. Tällä hetkellä erityisoppilaat ovat ryhmäytymisen vuoksi olleet oppimispesässä omassa tilassaan, mutta he integroituvat muiden oppilaiden joukkoon syksyn aikana. Ärsykkeiden määrää on pyritty vähentämään esimerkiksi pitämällä tilojen sisustus rauhallisena. Seinille ei laiteta kuvia, mutta niille on varattu oma serminsä.

Vaihdoimme kuulumisia ja hyviä käytänteitä niin Oulusta kuin valtakunnallisten alueyhdistysten kesäpäiviltä

Vaihdoimme kokemuksia erilaisista vanhempaintoiminnan muodoista ja eri koulujen ja päiväkotien käytännöistä. Totesimme, että vanhempaintoimintaa on monenlaista riippuen paikasta ja sen toimijoista. Jossain koululla on aktiivinen luokkatoimikuntajärjestelmä ja sieltä edustaa kahdesti vuodessa koulutoimikunnassa vanhempia. Toisaalla vanhemmat toimivat itsenäisesti koko koulun tasolla kokoontumiset koolle kutsuen ja koulun edustajat sinne osallistuen. Kuulimme ihania lapsia ja vanhempia osallistavia esimerkkejä. Kuulimme myös maistiaisia Vanhempainliiton järjestämiltä alueellisten vanhempainyhdistysten ja vanhempainverkostojen kesäpäiviltä Nuuksiosta.

Aluellisen vanhempainyhdistyksen hallituksen kaikille avoin kokous

Perinteiseen tapaan pidimme kOuluvanhemmat treffien päätteksi Oulun Alueellisen Vanhempainyhdistyksen hallituksen avoimen kokouksen, jossa käsiteltiin esityslistan mukaiset asiat. Suunnittelimme kauden toimintaa ja seuraavia tapahtumia. Pöytäkirja on nähtävillä kotisivuilla.

Rehtori Anne Moilanen kertoo uusista oppimisen tavoista.
Ruokailu- ja työskentelsali
Ruokailu- ja työskentelsali
Näkymä kirjastoon ylätasanteelta
Pihaa
Tilanjakajana verhoja ja siirrettäviä pikkuseinämiä
Käistyöluokan perällä vielä yksi soppi
Rehtori Anne Moilanen kierrättää Hiukkavaaratalossa
Aika malttaa lähteä