#kOulutreffit Yrityskylässä 23.8.2022

27.8.2022

Syksyn ensimmäisillä #kOulutreffeillä pääsimme vanhempina tutustumaan yrityskylätoimintaan vieraillessamme Yrityskylä Alakoulussa.

Yrityskylätoimintaa meille esitteli kumppanuuspäällikkö Jari Maijanen.

Yrityskylätoiminta kuuluu Talous ja nuoret (TAT) konseptiin.

Tavoitteena on, että jokainen nuori

innostuu työelämästä,

hallitsee omaa talouttaan ja

haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.

TAT tuottaa monipuolista oppimissisältöä kunnille ja oppilaitoksille. Olimme yllättyneitä, kuinka TATin laaja palvelupolku yleisesti tunnetun Yrityskylä Alakoulun ja Yrityskylä Yläkoulun lisäksi sisältää muitakin monipuolisia ja ajantasaisia lasten ja nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja kehittäviä kokonaisuuksia alakoulusta toiselle asteelle asti. Tämä on nähtävissä allaolevassa tat.fi-sivustolta lainatusta kuvassa.

Lähde: tat.fi

Yritysyhteistyö

Voittoa tavoittelemattomalle TATilla yritysyhteistyö on keskiössä. Mukana olevat yritykset pääsevät luomaan positiivista työnantajakuvaa, ja tekemään omaa toimintaansa tunnetuksi lapsilla ja nuorille. Mukana voi olla myös laajempaa yhteiskunnallista vaikuttamista esimerkiksi tyttöjen kannustamista hakeutumaan ICT-alalle. Yhteistyön vaikutus saattaa näkyä esimerkiksi yrityksen kiinnostavuutena kesätyöpaikkana. Kiinnostava ja pedagoginen sisältö yrityksen toiminnasta yrityskylään suunnitellaan yhdessä. Sopimukset tehdään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Parhaillaan on neuvottelut käynnissä kaudelle 2023-2026. 

Yrityskylä Alakoulussa...

...opitaan yhteiskunnasta, taloudesta ja työelämästä. Kokonaisuuteen sisältyy aluksi 9 yrityskylä-oppituntia, joilla opettajan pohditaan yhteiskunnan toimintaa, opitaan talouteen liittyviä asioita. Oppilaat myös täyttävät työhakemuksen omia vahvuuksia pohtimalla ja osallistuvat opettajan pitämään työhaastatteluun. Jokaisella on ennen yrityskylä-päivää tiedossa ammatti, jossa he työskentelevät päivän ajan. Työtehtävät vastaavat oikeita työtehtäviä ja niistä ansaitaan palkkaa. Yrityskylä toimii kuin pienyhteiskunta. Työssäkäynnin lisäksi osallistujat oppivat yhteiskunnan toiminnasta, kestävästä kehityksestä, rahan kiertokulusta ja vastuun kantamisesta äänestämällä, hankkimalla pankkikortin ja asioimalla muissa yrityksissä. Yrityskylä-päivän jälkeen käydään vielä yhdessä läpi kokemuksia ja opittua. 

Yrityskylä Yläkoulu...

...on hieman erilainen pelillinen kokonaisuus, jossa yhdeksäsluokkalaiset kilvoittelevat kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen johtamisessa  tavoitteena saavuttaa sekä hyvä tulos että kasvattaa yrityksen mainetta. Yrityskylä-päivää edeltää viisi oppituntia, jotka nivoutuvat oppilaanohjauksen ja yhteiskuntaopin oppimissisältöihin. Pelin aikana nuoret saavat käytännön kokemusta siitä kuinka esimerkiksi kielitaidon, keskeisten matematiikan käsitteiden tai esiintymistaitojen hallitseminen auttaa yritysmaailmassa. Yrityskylä-päivän jälkeen käydään vielä yhdessä läpi kokemuksia ja opittua. 

Yrityskylä-päivän aikana monenlaisilla oppijoilla on mahdollisuus saada myönteisiä ja vahvistavia oppimiskokemuksia. Huomataan potentiaali myös heissä, jotka perinteisessä luokassa tapahtuvassa oppimisympäristössä eivät syystä tai toisesta pääse loistamaan. 

Kumppanuuspäällikkö Jari Maijasen terveiset meille vanhemmille: 


Puhu myönteisellä tavalla työelämästä

TAT Nuorten tulevaisuusraportin 2022 mukaan nuorten pelko työelämän kuormittavuutta kohtaan on kasvanut, mikä vaikuttaa heidän asenteisiinsa työelämää kohtaan:

  • Pelkään työelämän olevan liian raskasta minulle (vuonna 2020) 19% -> (vuonna 2022) 32%
  • Panostan mieluummin vapaa-aikaan kuin työelämään (vuonna 2020) 21% -> (vuonna 2022) 35%

Lähde: TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2022


Kun oman lapsen ja nuoren yrityskylävierailu lähestyy, tutustu oppikirjan sisältöihin ja keskustele kotona niiden teemoista. 

Oli hienoa päästä vaikuttumaan ja häikäistymään tästä omille lapsillemme  tutusta tai tutuksi tulevasta ja erittäin mieluisena pidetystä toimintamuodosta sekä yrityskylän hienoista tiloista.


Lämmin kiitos vierailun järjestämisestä, esittelystä ja tarjoiluista. 


Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaa

Alakoulu: Tukkitie 5, 90520 Oulu

Yläkoulu: Hallituskatu 36 B, 90100 Oulu

Lähteet, tutustu lisää: https://yrityskyla.fi/yrityskyla/pohjois-pohjanmaa/ , https://tat.fi/