kOuluvanhemmat ja kuntavaalit 2021

6.6.2021

kOuluvanhempien vaikuttamistoimikunta on työstänyt kevään aikana kuntavaalien 2021 teemoja. Alla oleva kannanotto julkaistiin Kalevassa 27.5.2021. Se nostettiin keskusteluun myös Oulun kuntavaalit 2021 Facebook-ryhmässä. Vpj:mme Vesa sekä muut toimijat verkostoissa ja työryhmissä edustaen Oulun vanhempia ovat tuoneet kevään aikana aktiivisesti keskusteluun tärkeitä teemoja lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyen. Kiitos kaikille tästä arvokkaasta työstä!

Kannustamme kaikkia alueen vanhempia ja vanhempaintoimijoita seuraamaan käynnissä olevia keskusteluja, haastamaan ehdokkaita ja ennen kaikkea käyttämään äänensä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi!

Ennakkoäänestys on käynnissä vielä muutaman päivän 8.6.2021 asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021.

Julkaistu: Kalevan Lukijalta -palstalla 27.5.2021 

Lasten tuki- ja palvelupolut pitää saada Oulussa kuntoon

Tämä on sinulle kuntavaaliehdokas, joka janoat mukaan päättämään meidän oululaisten lasten, nuorten ja perheiden asioista. Tämä on myös sinulle oululainen vanhempi, isovanhempi, kummi, lasten ja nuorten eteen toimiva aikuinen, joka äänelläsi päätät kuka luottamustoimen saa.

Oulu lapsiystävällisenä kuntana tarvitsee arvokeskustelua lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.

Miten saamme kriisiytyneet lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut toimiviksi? Tilannearviot ja -hankkeet on kuultu, on aika tehdä rakenteellisia muutoksia. Mistä saamme sen apunapin tai sen yhden luukun, josta koko perhe saa avun kerralla? Kalliiden kriisitoimenpiteiden sijaan tarvitsemme resursseja ja osaamista nepsy-oireiden tunnistamiseen. Lasten tuki- ja palvelupolut pitää saada kuntoon. Miten taataan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien toteutuminen päiväkoti- ja kouluarjessa? Pääseekö lapsi pienryhmäopetukseen, käytetäänkö joustavia oppimisratkaisuja, sallitaanko yksilölliset opinpolut kaikilla osaamistasoilla? Tarvitsemme tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitoja jokaiselle lapselle, mutta myös perheisiin.

Kaikilla vanhemmilla tulee olla mahdollisuus olla mukana tasavertaisena kasvatuskumppanina ja osallisena lasten ja nuorten hyvinvointia tukevassa päätöksenteossa ja toiminnassa. Kuka kuulee perheitä palveluverkkosuunnitteluissa jo valmisteluvaiheessa? Miten mahdollistamme kaikille lapsille ja nuorille Oulun mallin mukaisen harrastuksen lähikoululla, mistä saamme vetäjiä kerhotoimintaan? Saisimmeko työnantajat mukaan talkoisiin? Mistä löytyy tahtotila avata kaikilla alueilla kouluja ja monitoimitiloja alueen asukkaiden iltakäyttöön turvallisesti ja yhdessä sovituin ehdoin?

Me Oulun alueellisessa vanhempainyhdistyksessä olemme lasten, nuorten ja perheiden asialla ja pohdimme näitä asioita.

Ongelmat on tunnistettu, kysymykset löydetty, löytäisimmekö vastaukset yhdessä?