Kasvatuskumppanuus - Kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyö saatava nousuun

21.12.2021

Kannanottomme kasvatuskumppanuuden sekä kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyön puolesta. Julkaistu Kalevan Lukijalta-palstalla 21.12.2021.


Jos sinulla on esimerkki toimivasta kodin ja kasvatusyhteisön kasvatuskumppanuudesta ja haluat meidän jakavan sen muillekin, laita viestiä vanhemmat.oulu@gmail.com.


Kodin ja koulun heikentyneestä yhteistyöstä keskustellaan yhtenä korona-ajan jälkitaudeista. Oulun kuntatasoisena vanhempainyhdistyksenä me kOuluvanhemmat saamme kentältä huolestuttavaa viestiä. Huoltajien osallisuus oppilaiden hyvinvoinnin ja kouluyhteisön kehittämistyössä on usein sivuutettu koronan varjolla. Kaikkien ollessa jaksamisen rajoilla, on menty sieltä mistä aita on matalin. Monia asioita on saatettu ratkoa koululla huoltajia kuulematta tai heille asiasta ilmoittamatta. Meille tulleet kyselyt siitä, keneen ottaa seuraavaksi yhteyttä haastavissa tilanteissa, ovat lisääntyneet. Kodin ja koulun yhteistyön eteen koko koulun tasolla työtä tekevät aktiivit vanhempainyhdistyksissä ja -toimikunnissa ovat puolestaan väsyneet. Luokkatasoisten vanhempaintiimien keskustelukanavat ovat hiljentyneet. Samalla kun vanhempaintoimijat kokevat, etteivät he tule kuulluksi ja nähdyksi, koulujen henkilökunta ihmettelee huoltajien laimeaa osallistumisinnokkuutta. 

Samaa viestiä kuulee myös kodin ja päiväkodin osalta. Varhaiskasvatuksen painiessa resurssi- ja mitoitushaasteiden parissa, sekä keskittyessä 120-vuotisjuhlintaan, vanhemmat ihmettelevät ontuvaa tiedottamista, pätevän henkilökunnan puutetta ja puuttuvia vanhempainiltoja. Kodin ja toisen asteen oppilaitoksen välisessä yhteistyössä vanhemmat puolestaan ihmettelevät, että mikä se vanhempien rooli tässä yhteistyössä nyt onkaan kun oppivelvollisuuskin on laajentunut. 

Kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyö, niin päiväkotien, koulujen kuin oppilaitostenkin, pitää saada uuteen nousuun. Yksiköiden johdolta tarvitaan selkeä viesti ja konkreettisia tekoja sen eteen, että huoltajat ovat tervetulleita päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen arkeen sekä mukaan kasvatusyhteisön kehittämiseen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen tehtävään työhön - terveysturvallisesti tai etäyhteyksiä hyödyntäen. Suomen Vanhempainliiton kehittämä työkalu Kirjauksista käytäntöön - 10 askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä on esitelty elokuussa kOuluvanhempien pyynnöstä rehtoripäivillä. Esimerkiksi tämän työkalun avulla tulisi kasvatusyksiköissä käydä tärkeä keskustelu huoltajien kanssa siitä, miten yhteistyö saadaan nostettua uudelle tasolle. Osallistuthan sinäkin huoltajana tähän keskusteluun kun kutsu käy? 


Anne Haimakainen

Vaikuttamistoimikunta

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry