Kannanottomme ja kaupungin vastine erityislasten harrastustoimintaan liittyen

22.4.2023

Teimme kannanoton kaupungille liittyen erityislasten harrastustoimintaan vanhemmalta tulleen yhteydenoton pohjalta.


Vaikuttamistoimikuntamme työstämässä kannanotossa nostimme esiin huolen ja pyysimme vastausta seuraaviin kohtiin:


 • Nepsylapsille soveltuvien harrastusryhmien puute
 • Alueen urheiluseuroista puuttuva nepsyosaaminen
 • Erityislasten harrastusryhmien maksullisuus

Yhdistyksemme kannanottoon liittyi myös Suomen Vanhempainliitto toivomuksella, että Oulun kaupunki lapsiystävällisenä kuntana ryhtyisi tarvittaviin lasten yhdenvertaisia osallisuuden mahdollisuuksia edistäviin toimenpiteisiin positiivisen erityiskohtelun hengessä.

Oulun kaupungin vastineessa erityislasten harrastuksiin liittyviä toimintamalleja selvensivät


Harrastamisen Aarrearkun yhteyshenkilö 


alueellinen suunnittelija sekä


liikuntatoimi.


Kiitämme erittäin perusteellisesta vastauksesta, jonka perusteella voimme iloksemme todeta, että erityistarpeisiin on alettu panostamaan myös kerhojen osalta.

Erityislasten harrastustoimintaan liittyvää tiedottamista tulee kuitenkin parantaa, että perheet löytävät erityistarpeiselle lapselleen sopivan harrastuksen.

Alla poimintoja vastineesta:

Harrastamisen aarrearkku

 • Hankesuunnitelmassa on erikseen kirjaus erityislapsista sekä heidän tarpeidensa huomioimisesta.
 • Useilla yhteistyökumppaneilla voi olla entuudestaan osaamista nepsy-vaikeuksista, osaamista kartoitetaan aina keväisin kun uudet toimijat hakevat mukaan toimintaan seuraavalle kaudelle.
 • Lapsi on aina tervetullut ryhmään omana itsenään.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä vanhemmilta toivotaan kirjausta lisätietoihin esim. lapsen erityistarpeista, että ne voidaan huomioida paremmin ryhmien muodostamisessa.
 • Ryhmäkoot ja yhteistyö koulujen kanssa edistävät erityistarpeiden huomioimista.
 • Erityislapsille kohdennettuja omia ryhmiä on järjestetty yhteistyössä koulujen kanssa ympäri kaupunkia, ilmoittautuminen on tapahtunut koulujen kautta.

Alueellinen suunnittelija

 • Oulun kaupungin kouluilla järjestetään kerhotoimintaa vuosittain vaihtelevalla kerhotoiminnan avustuksella
 • Koulut kohdentavat kerhotoiminnan oppilaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, myös oppilaita osallistetaan kerhojen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 • Kerhoja järjestetään myös ns. kutsukerhoina, jolloin kerhotoimintaa kohdennetaan sitä erityisesti tarvitseville. Esimerkkinä mainitaan Haukiputaan koululla järjestetty kerho erityisryhmälle, jossa vanhemmat ovat olleet oppilaan mukana, Tiernan koulun vakiintunut kiitosta saanut kerhotoiminta sekä Lifebase Oy:n TAITO-kerhot.
 • Koulujen kerhotoiminnassa tehdään yhteistyötä mm. eri järjestöjen, seurakunnan, vanhempainyhdistysten, nuorisoseuran, liikunta- ja tanssiseurojen sekä Harrastamisen Aarrearkku -hankkeen toimijoiden kanssa.

Oulun kaupungin liikuntapalvelut

 • Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää niin maksutonta kuin maksullista erityisliikuntaa.
 • Urheiluseurat hinnoittelevat oman toimintansa samoin kuin Oulun kaupunki.
  • Maksullisia ovat esimerkiksi perhekuperkeikat, iltauimakoulut ja Vikkelät vekarat, jossa on kaksi koulutettujen ohjaajien toteuttamaa ohjauskertaa viikossa ja jonka toiminta on tavoitteellista.
  • Maksuttomia ovat esim. luistelukoulu, hiihtokoulu, junior action toiminta, nuorten action toiminta. Mukaan ryhmiin voi tulla kokeilemaan ja asiasta voi tiedustella liikuntapalvelujen ohjaajilta ja erityisliikunnanohjaajilta. Myös avustaja / vanhempi on tervetullut tukemaan lasta harrastuksessa varsinkin alkuvaiheessa.
  • Liikuntapalvelut tekee yhteistyötä seurojen kanssa erityisliikunnan saralla, aktiivisuus erityisliikunnan järjestämisestä riippuu seurasta. Halukkaita seuroja on päässyt mukaan soveltavan liikunnan hankkeeseen, jonka myötä Oulun pyrintö on saanut käynnistettyä neljä erityisliikunnan ryhmää, Kiipeilykeskus yhden ryhmän ja Merikoski myös yhden ryhmän.

Voit lukea kannanottomme ja kaupungin vastineen kokonaisuudessaan alla olevista tiedostoista