Erkkavanhemmat toiminnan levitystä

16.12.2020

Haukiputaalla toimii erkkavanhemmat, joka on erityislasten vanhempien diagnoosivapaa vertaisryhmä. Tutustuimme toimintaan ja Pateniemi-Rajakylä alueelle laitettiin alulle oma erkkavanhempien ryhmä.

Kutsutaan oman koulun erkkavanhemmat koolle

Netti on pullollaan informaatiota ja myös vertaistietoa. Se ei kuitenkaan aina riitä, kun mietityttää miten meidän kaupungissa, sairaanhoittopiirissä tai koulussa asiat toimivat. Paikallisista tilanteista parhaiten tietävät toiset saman kokeneet ja niihin voi myös vaikuttaa paikallisesti ja yhdessä. Kuulimme yksittäisiä signaaleja erkkavanhemmilta, päätimme tarttua niihin ja kutsua yhden alueen vanhempia koolle kuulostelemaan, olisiko vertaisia ryhmän perustamiseksi asti.

Onko lapsellasi neuropsykiatrinen (autismin kirjo, Aspergerin oireyhtymä, Adhd, Add, psykiatrinen oheissairaus), tai muu diagnoosi tai koetko lapsellasi olevan jotain erityisiä piirteitä tai haasteita koti- ja/tai kouluarkeen liittyen? Mietitkö, mistä voisi saada vertaistukea vanhemmuuden haasteisiin ja myös onnistumisten ja ilojen jakamiseen? Ja mistä löytyisi muita, jotka ymmärtävät sinua puolesta sanasta?

Pohditko, miten kodin ja koulun yhteistyötä ja lastasi tukevia käytäntöjä voisi ketterästi viedä eteenpäin tai mistä voisi helposti kysyä apua palvelujärjestelmässä navigointiin tai arjen toimiviin käytäntöihin? 

Tule mukaan tapaamaan muita vastaavassa tilanteessa olevia vanhempia ja pohtimaan tukea tarvitsevien lasten vanhempien vertaistoiminnan käynnistämistä alueellamme.

(Wilma kutsusta vanhemmille)

Kutsu tavoitti vanhempia. Pateniemen ja Rajakylän koulun vanhempia oli koolla etätapaamisessa tiistaina 14.12.2020. Tutustuimme toisiimme ja Haukiputaan erkkavanhempien ryhmän toimintaan (esittelyvideo: https://youtu.be/yV7LKfulVMY). Sitä oli esittelemässä yksi ryhmän perustajavanhemmista sekä Sari Haapakangas Suomen Vanhempainliitosta. 

Haukiputaan erkkavanhemmat esittely

Haukiputaan ryhmään otetaan mukaan vanhempia asuinpaikasta riippumatta, mutta erityinen hyöty on yhteisteistyöstä oman vanhempaintoimikunnan ja koulun kanssa. Erkkavanhemmat on väylä viedä terveisiä koululle ja edistää erkkalapsiystävällistä toimintaa. Vertaisryhmän hyöty on, että voi helposti pyytää apua ja jakaa huolia. Usein neuvo voi löytyä toiselta vanhemmalta tai ainkin vinkki mistä hakea apua tai tietoa. Ryhmään on kutsuttu vierailevia asiantuntijoita kertomaan toivotuista aiheista ja ryhmä on luottamuksellinen. Haukiputaan erkkavanhemmilla on oma WhatsApp ryhmä keskusteluun ja säännölliset tapaamiset mielekkäissä tiloissa - ja nyt korona aikaan etänä.

Edistämme koulumme erityislapsiperheiden osallisuutta.

  • Erityislasten vanhempien vertaistukiryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa. Toiminta on Suomen Vanhempainliiton EPeLI-hankkeen aloittamaa vertaistuellista toimintaa. Erkkavanhemmilla on myös WhatsApp-keskusteluryhmä. Lisätietoa: erkkavanhemmat. Erityislasten vanhempien toiveita viedään vanhempainyhdistyksen toimesta yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin.

(Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry kotisivulta)

Oma ryhmä alulle Pateniemi-Rajakyllä alueelle

Pateniemi-Rajakylä alueelle päätettiin perustaa oma erkkavanhempien ryhmä ja kiinnostusta oli myös kokemusasiantuntija luentoihin ja tiedon saamiseen ja levittämiseen, niin vanhemmille kuin koululle. Aluksi perustetaan WhatsApp ryhmä ja seuraava tapaaminen sovittiin tiistaille 12.1.2021.

Jos olet kiinnostunut Pateniemi-Rajakylän erkkavanhemmat ryhmästä tai kaipaatte erkkavanhemmat toiminnan esittelyä ja levitystä alueellenne, ota yhteyttä vanhemmat.oulu@gmail.com tai WA: 044 949 6435