EPeLI -hankkeen kuulumisia

26.1.2017

Mikä EPeLI? EPeLI on Suomen Vanhempainliiton valtakunnallinen, erityislasten ja heidän huoltajiensa osallisuutta koulussa edistävä hanke.

EPeLI -hankkeen kuulumisia

 

Mikä EPeLI?

EPeLI on Suomen Vanhempainliiton valtakunnallinen, erityislasten ja heidän huoltajiensa osallisuutta koulussa edistävä hanke. 

Hanke toimii Oulussa järjestötalo Kumppanuuskeskuksessa. Pilotointia tehdään Oulussa Haukiputaan, Martinniemen ja Kiiminkijoen koulun kanssa. EPeLI -hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuoda erityisperheiden ääntä nykyistä paremmin esiin koulumaailmassa järjestöjen tuella.

EPeLI viittaa hankkeen kohderyhmiin, joita ovat erityisperheet, -lapset ja isät.

Kohderyhmät

 EPeLI -hankkeen kohderyhmänä ovat 6-14 -vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja heidän vanhempansa. Hankkeessa huomioidaan myös erityisperheiden isät sekä ne vanhemmat, joilla itsellään on tuen tarvetta. Hankkeen tulokset levitetään valtakunnallisesti vanhempainyhdistysten, koulujen ja sotejärjestöjen käyttöön.

Tavoitteet

1. Kehittää yhteistyössä pilottikoulujen, vanhempien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa erityislasten osallisuutta koulussa edistäviä käytänteitä

2. Lisätä koulutuksella huoltajien, vanhempaintoimijoiden ja koulun henkilöstön tietämystä erityislasten ja heidän perheidensä arjen ja osallisuuden haasteista.

3. Edistää niiden vanhempien, joilla itsellään on tuen tarvetta, osallisuutta kodin ja koulun yhteistyössä.

4.Kehittää erityisperheiden isien vertaistukea ja osallisuutta kodin ja koulun yhteistyössä

EPeLI on vahvasti Suomen Vanhempainliiton mukana EDUCA-messuilla 27.-28. 1. 2017 Messukeskuksessa. Käy hakemassa Esteettömän tapahtuman tsekkauslista Vanhempainliiton pisteeltä tai sivuilta http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/yhdenvertaisuus.

Lauantaina klo 13.30 EDUCA:n Taito -lavalla voit kuulla kokemustoimija Klaus Karkian mietteitä ADHD:hen liittyvistä haasteista, mahdollisuuksista tukitoimista. Lue lisää täältä:

http://messukeskus.com/press-release/kodin-ja-koulun-yhteistyo-tapetilla-yhdenvertaisuus-yhteisollisyys-ja-vanhempainiltojen-remontti/

 

Olemme tavattavissa myös OPI-päivillä Oulussa 3.-4. 2.

 

EPeLI:n muita ajankohtaisia kuulumisia löydät täältä:

http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/yhdenvertaisuus/erityiskasvatus/ajankohtaista

 

Ensimmäisen toimintavuoden aikana 2016 kehitettiin hyviä käytäntöjä pilottikoulujen kanssa. Tuotoksia niistä löydät täältä:

http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/yhdenvertaisuus/erityiskasvatus/hyvat_kaytannot

Sivuja päivitetään hankkeen edetessä.

 

Tulevista haasteita mainittakoon muun muassa symbolipohjaisen materiaalin kehittäminen arviointi-, kehitys-, ja HOJKS -keskustelujen tueksi siten, että oppilaan osallisuus toteutuu paremmin näissä tärkeissä keskusteluissa. Yhteistyötä teemme siinä Ruskiksen ja VALTERI-verkoston, Martinniemen koulun ja YMCA Finlandin kanssa. Olemme YMCA:n kanssa kehittämässä myös Camera obscuraa välineeksi kiusaamista ennaltaehkäisevään työhön. Tutkimusyhteistyötä teemme Oulun yliopiston ja AMK:n kanssa.

 

Vertaisryhmätoiminta jatkuu erityislasten vanhemmille Haukiputaalla. Voimme auttaa ryhmien perustamisessa muuallekin. Ole ihmeessä yhteydessä, jos koet asian omaksesi. Martinrenkaassa pilotoimme kuraattorin kanssa äideille suunnattua voimauttavaa ryhmää ”Epelien äidit” ja isille järjestetään saunailtoja ja muuta vertaistoimintaa. Näistäkin löydät lisätietoja Epelin verkkosivuilta.

 

Järjestöyhteistyö erityislasten osallisuuden edistämiseksi kouluissa on yksi toimintamme kulmakivistä. Olemme avoimia uusille avauksille ja yhteistyökuvioille resurssien sallimissa puitteissa. Ollaan yhteydessä!

 

Terveisin:

 

Sari Haapakangas

KT, erityiskasvatuksen asiantuntija

sari.haapakangas@vanhempainliitto.fi

 

Aslak Rantakokko

Järjestötoiminnan asiantuntija

aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi

 

EPeLI-hanke

Suomen Vanhempainliitto