Digiarjen suositukset - kysely vanhemmille!

21.5.2022

kOuluvanhemmat on mukana työryhmässä, joka laatii Oulun kaupunkiin digiarjen suosituksia vanhemmuuden tueksi.

Sovitusti jaamme Oulun kaupungin tekemän, huoltajille osoitetun kyselyn kOuluvanhempien kanavien kautta. 

Vaikuta suosituksiin vastaamalla Oulun kaupungin kyselyyn 1.6.2022 mennessä: https://survey.zef.fi/eitig6nt/index.html

Tarkempaa tietoa kyselystä uutisen alaosassa.

Vastattuasi voit halutessasi osallistua kOuluvanhempien järjestämään Café Rooster lahjakortin arvontaan perheen yhteisen ruokahetken iloksi.

Linkki arvontaan: https://forms.gle/Tm5wnzCVttJSBsvz6

Kiitos osallistumisestasi!

Hei vanhempi! Vaikuta digiarjen suosituksiin vastaamalla kyselyyn.

Oulun kaupunki on laatimassa digiarjen suosituksia
Oulun kaupunki on parhaillaan laatimassa digiarjen suosituksia perheille. Digiarjen suosituksien tarkoituksena on tukea perheitä ja perheen aikuisia luomaan hyvinvointia tukevaa ja turvallista digiarkea.

Suosituksiin sisällytetään konkreettisia ohjeita ja esimerkkejä digiarkeen. Oulun kaupungin suositus tulee pohjautumaan Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ruutuaikasuosituksiin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin aiheesta.

Jotta suosituksista tulee mahdollisimman paljon perheiden aikuisia ja lapsia palvelevia, on eri kohderyhmien osallistaminen huomioitu. Seuraavaksi vuorossa on aikuisten sekä lasten ja nuorten laajempi osallistaminen.

Vaikuta suosituksiin vastaamalla kyselyyn

Vanhemmat ja huoltajat voivat vaikuttaa suosituksiin vastaamalla tähän kyselyyn 1.6.2022 mennessä: https://survey.zef.fi/eitig6nt/index.html

Jokainen ajatus ja näkökulma on arvokas!

Taustalla monialainen asiantuntijaryhmä

Suositusten laadintaan osallistuu monialainen asiantuntijaryhmä sivistys- ja kulttuuripalveluiden, hyvinvointipalveluiden, nuorisopalveluiden, järjestöjen, poliisin sekä vanhempien ja nuorten edustajia. Kyselyiden kautta saatuja vastauksia hyödynnetään ja näkemyksiä huomioidaan edelleen suositusten laadinnassa ja kehittämisessä.