Vuosikokous Rajakylän Olkkarilla 20.2.2018

20.2.2018

Tutustuimme Rajakylän Olkkariin ja ITU2-hankkeeseen sekä kuulimme Lähirähinän toiminnasta ja Mielenterveyden ensiapu -koulutuksista Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen vuosikokousksen lisäksi.

Tarja Siira esitteli Rajakylän Olkkaria ja kertoi ITU2-hankkeesta

 

ITU2-hankkeessa kehitetään uudenlaista toimintamallia, jossa yhdistyvät alueen asukkaiden, kolmannen sektorin, seurakunnan sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat alueen yhteisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina Oulun kaupunki, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Tehdyn esiselvityksen perusteella toiminta-alueeksi on valittu Oulun Rajakylä. Hanke on kolmivuotinen ja on alkanut elokuussa 2017. Pääkohteena ovat työttömät ja työelämän ulkopuolelle jääneet sekä ns. kadun miehet. Perheet saavutetaan pääkohteiden kautta, varsinaista toimintaa suoraan lapsille ei ole, mutta välilillisesti kyllä.

Kolme pakettia:

1. Olohuonetoiminta Ruiskukkatie 3 A 1 (hyvinvointi ja työllisyysryhmät)

2. Hyvinvointipiste (kerhot, mielen hyvinvointi, ikäihmiset)

3. Osallisuus ja uudet yritystoiminnan mallit (osallistuva budjetointi, työttömien osuuskuntatoiminta, matalan kynnyksen yhteisöllinen palvelukeskus

Osallistuva budjetointi on kokeilu, jossa kaupunki antaa tietyn rahasumman, jonka käytöstä asukkaat itse ideoisivat ja päättäisivät kaupunkikokouksessa. 

Lisätietoa ITU2-hankkeesta: https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/itu2-hanke /https://www.facebook.com/Rajakylanolohuone/

 

Tarja Siira kertoi myös Lähirähinä-hankkeesta, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten liikkumista omassa asuinympäristössään ja samalla vähentää lasten kuskaamista harrastuksiin mahdollistaen myös vähävaraisempien perheiden lasten harrastamista. Lisätietoa: Lähirähinä.fi  / https://www.facebook.com/lahirahina/

 

Mielenterveystaitoja voi  oppia, kertoi Kaisu Lyöri

 

Puheenjohtajamme Kaisu Lyöri kertoi Mielenterveyden ensiapu koulutuksista, joita järjestää Suomen Mielenterveysseura. Oulussa ohjaajien-koulutusta ja vapaaehtoistoimintaa koordinoi Oulun Kriisikeskus. 

Lisätietoa: www.mielenterveysseura.fi/fi/kehittämistoiminta/mielenterveystaitoja-voi-oppia

 

Vuosikokous kuulumiset

 

Kahvittelun ja esittelyjen päälle pidimme Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen avoimen sääntömääräisen vuosikokouksen. Puheenjohtajaksi jatkamaan valittiin toiselle kaudelleen Kaisu Lyöri.

Vuoden 2018 pääteemoja on mm. kiinteämpi yhteistyö päiväkoti- ja kouluvanhempien kanssa arjen iloissa ja murheissa, alueellisen yhteistyömallin (neljä suuraluetta) kautta osallistuminen mm. kouluverkko-, sisäilma- ja OPS-keskusteluun ja varhainen puuttuminen (kiusaaminen, Lapset puheeksi, yhteisöllinen oppilashuolto, säästölinjaukset, varhaiskasvatus).

Tule mukaan vanhempaintoimintaan ja alueelliseen vaikuttamiseen. Tarjoamme mahdollisuutta tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi kasvatuskumppanuuteen liittyvissä asioissa.

Toimintasuunnitelmaan pääset tutustumaan linkistä OAVY Toimintasuunnitelma 2018.pdf ja vuosikokous pöytäkirja löytyy: OAV_vuosikokouspoytakirja_2018.pdf. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä talousarvio vuodelle 2018 on lisätty myös kotisivuille, osioon Vuosikokous 2018.

 

Iloista ja antoisaa vanhempaintoiminta-vuotta 2018 kaikille!
Teksti: Anne ja Pirita